©  Foto:

Danzigmand

Stranden Danzigmand ligger øst for Østerby Havn og har fået sit navn efter et strandet skib, som kom fra Danzig. Danzigmand er meget imponerende med den høje klitrække.

I en lang periode udgjorde de mange strandinger ved Læsø en livsvigtig indtjening for læsøboerne.

Det fortælles at aftenbønnen lød "men er det Herrens vilje, at de skal strande, så lad det da ske på vores revler".

Danzigmand er opkaldt efter et skib fra Danzig, som strandede i 1741.

Vest herfor- ved sælhunderevet er der gode chancer for at se sæler.

Danzigmand er nok den mest forblæste af de læsøske strande, men dejlig sval på rigtig varme dage.

Der er mulighed for at finde rav ved Danzigmand.

Stedet hedder Danzigmand - ikke Danzigmann...

Læs hvorfor her i Birgit Eggers artikel om Læsøs stednavne i Læsø Museums Årsskrift fra 2012 side 17ff: