©  Foto:

Byfogedskoven

Smuk skov, tæt på Skagens gågade og havn, som byder på rig mulighed for hyggelige gå- eller skovture.

Byfogedskoven, der med årene er blevet helt indesluttet af byen, påbegyndtes omkring 1815 af byfoged, kancelliråd Ole Chr. Lund og hans tjener Jan Leton, som et af de første vellykkede forsøg med træplantning i jyske klitegne.

Der blev plantet gran, fyr, ask, poppel, pil og el.

Allerede midt i forrige århundrede var plantagen i så god vækst, at digtere som H.C. Andersen og St. St. Blicher undrede sig over den store frodighed midt i sandbjergene.

I 1870erne blev der indplantet østrigsk fyr, som sammen med enkelte skovfyr nu er plantagens ældste træer. I 1880erne blev der plantet bøg, som står forbavsende godt lige nord for Byfogedgården.

I midten af det 19. århundrede viste der sig en mærkbar forringelse af vækstforholdene i plantagen på grund af grundvandssænkningen, der var en følge af byudviklingen i nærheden af plantagen.

Efter de tørre somre i 1975 og 1976 stod det klart, at kun ved kunstvanding kunne skoven opretholdes som en frodig oase i klitsandet. Kunstvandingen blev påbegyndt i 1979 og opretholdes stadig.

Ejendommen blev fredet i 1921. I dag er skoven på 10 ha.

Folder om Byfogedskoven og Krøyers Hus.