©  Foto:

Bunkerne på Nordmandshage

På den yderste spids mellem Kattegat og Limfjordens indsejling ligger der tre bunker-anlæg fra 2. Verdenskrig. Bunkerne havde til formål, at overvåge indsejlingen til Limfjorden.

Ikke mindre end 190.000 cementsække blev anvendt til opførelsen af bunkerne. 600 mennesker arbejdede ude på bunkerne under krigen. Desuden blev hele anlægget dækket af en kunstig skov for at camouflere anlægget overfor fjender.

Forsinket fred over Hals
Tyskerne besad også Skansen i Hals under 2. Verdenskrig. Den tyske kommandant på stedet gik under navnet ”Piraten fra Hals”. Da befrielsen kom til Danmark d. 5. maj 1945, nægtede han at overgive sig med sine 600 tyske mand til de lokale frihedskæmpere.

Stedets kommandant havde insisteret på kun at overgive sig direkte til englænderne, og først da en kommission anført af briterne ankom til fæstningen, kunne freden sænke sig over Hals. Dette skete 12 dage efter Danmark havde fejret befrielsen.

Adgangsforhold ved bunkerne på Nordmandshage
Fra Hals køres ad Nordmandshage forbi golfbanen og forbi rensningsanlægget. Vejen slutter ved havet, hvor der også er mulighed for at parkere.

Der er kun adgang til den vestlige bunker, som også er den mest interessante, idet den fremstår uberørt fra krigens tid. Det er muligt at gå ind i bunkeren, men adgangsvejen er vanskelig, og man bør medbringe en lommelygte.

Lidt længere mod nord findes der desuden mindre bunkers, samt minehuller, hvor de 9.500 miner blev sprængt i luften efter krigen.
I dag er bunkerne efterladt efter at hjemmeværnets tre værn har besat området.

Se video om bunkerne på Nordmandshage ved Hals...