©  Foto:

Asaa og Geraa Vildtreservat

Asaa og Geraa Strandenge er et område som det danske miljø- og energiministerium har udlagt til vildtreservat.

Området byder på naturlige strandenge, der afløses af opdyrkede arealer, og kan beskrives som et mini-vadehav. Stedet er betydningsfuldt for vadefugle, der bruger det som pitstop, spisekammer og yngleområde.

Forår og efterår er højsæson for fugleyngel og fugle på træk, og derfor kommer der i disse perioder fugleentusiaster til strandengene for at opleve og observere de mange fuglearter, der trækker forbi eller søger føde. Rovfugle som tårnfalke og musvåger krydser hen over området, og er man heldig, kan man observere dem i flok.  

Læs mere om Asaa og Geraa Vildtreservat