©  Foto:

Aasted Kirke

Aasted kirke er den største af landsbykirkerne i Frederikshavn kommune, og kirkens ældste parti er opført i 1200-tallet.

Aasted-Kvissel og Skærum pastorat er et tre-sogns pastorat med en kirke i hvert sogn.

Det massive tårn med murankre giver kirken karakter, men er sammen med våbenhuset først bygget til i første halvdel af 1400-tallet.

Kirken er indviet til Skt. Nicolai, en katolsk helgen, som er kendt som specielt de søfarendes beskytter. Man har restaureret kirken af nogle omgange. De udvendige mure er omsat flere gange. I 1950erne udskiftede man kirkens stoleværk med lave bænke. Samtidig fjernede man vægpanelerne. Igen i 1986 valgte man at ændre bænkene igen. Denne gang til et udtryk der lignede det gamle stoleværk, der nu igen forbindes med paneler langs skibets vægge. Nu passer stolestaderne altså igen til kirkens inventar. Samtidig rensede man de gule teglsten der er brugt som gulv i midtergangen og koret og der blev lagt bræddegulv i stolestaderne.

Døbefonten er en kumme med dobbelt tovsnoning omkring randen. Fonten står på en terningformet sokkel, hvor der er indridsede ornamenter. Dåbsfadet er i messing.

Alteret er dateret til omkring 1600 og er i renæssancestil. På hvert hjørne af himlen står apostlene Peter og Johannes. Altertavlen er rigt udsmykket og bemalet med figurer og hoveder. Altermaleriet er en korsfæstelsesscene og malet omkring 1700. Alterbordet er muret op i nyere tid, men den granitdæksten der udgør bordpladen, er oprindelig med kirken. I dækstenen ses et aflangt hul, der har været anvendt som relikviegemme i katolsk tid. Ifølge beretninger har dækstenen ligget som tærskelsten foran våbenhuset i en periode, men er altså nu i brug til dens oprindelige formål igen.