©  Foto:

Åsted Ådal

Åsted ådal er et privatejet fredet område med offentlig adgang, hvor man finder mange sjældne urter og blomster.

Der er registreret over 50 fuglearter og en rig sommerfuglefauna i området. Det varierede område gør også at man finder en stor bestand af råvildt.

Der er 3 afmærkede vandreruter, der løber i å- og bakkelandskabet og går gennem løvskov, eng, mose, lyngbakker, hede og krat samt græsningsarealer.
Ruterne er markeret på kort ved parkeringspladserne, og er også fint afmærket på ruterne.
Hunde må ikke medbringes!

Åsted Å med mulighed for lystfiskeri.