Budolfi kirke og aalborg tårnet
Bratten Strand

Strategi 2021 - 2023

Foto:Destination NORD&Daniel Brandt Andersen
Den ambitiøse strategi fra det tværkommunale destinationsselskab Destination NORD skal sætte skub i turismeudviklingen i Nordjylland og skaffe 3.000 nye arbejdspladser inden udgangen af 2030.

I Destination NORD vil vi meget mere end bare turisme. Sammen vil vi skabe et nyt fyrtårn, som tiltrækker turister fra nær og fjern og skaber værdifulde arbejdspladser til gavn for både vores byer, købstæder, landsbyer og landområder. Vi gør det ved at udnytte de styrker som fællesskabet skaber og sætter bæredygtighed i højsædet.

Vi har en perfekt profil med tre stærke forretningsområder inden for kyst- og natur-, storby- og erhvervsturisme, turisme hele året og en infrastruktur, som gør det nemt for både danske og udenlandske gæster at komme hertil og komme rundt.

Fællesskabet giver os mulighed for både at styrke det, vi kan i hver kommune og få mere af det hele ved at samarbejde. Vi er allerede Porten til Norden, men vi vil også tiltrække gæster fra Syd, Øst og Vest.

Det kalder på samarbejde på tværs af erhvervet, kommunegrænser, andre geografier og oplevelsestemaer. Med denne strategi i hånden går vi i gang med at skabe resultater, der kan måles.

Destination NORDs nye strategi for 2024 og frem er under udarbejdelse og snart klar til lancering. 

2,6 mio.

Overnatninger i 2019

9.633

Turismeskabte jobs i 2018

7,5 mia.

Turismeomsætning i 2018

Erhvervsstrategi

Destination NORDs erhvervsstrategi omfatter den del af turismen, hvor man rejser til destinationen for at arbejde, foretage forretningsbesøg eller deltage i sportskonkurrencer, kongresser, messer mv.

”Meget mere end bare erhvervsturisme” er titlen på strategien, der tager udgangspunkt i destinationens to stærke dynamoer – Frederikshavn og Aalborg – og et oplevelsesmæssigt stærkt bagland samt erhvervsmæssige styrkepositioner.

Erhvervs- og mødeturismen i destinationen udgør 25 % af den samlede turismeomsætning eller ca. 1,9 mia. kr. Omkring 33 % af omsætningen kommer fra udenlandske erhvervsrejsende.

Destination NORD erhvervsstrategi mockup

Foto:Destination NORD