Børn på stranden

Vi har brug for at kunne leje alle sommerhuse ud

20.1.2021
Foto: Mette Johnsen

Efter lang dialog og politiske diskussioner nationalt og lokalt, har Erhvervsstyrelsen offentliggjort ny vejledning om udlejning af sommerhuse.

Udgangspunktet er at der alligevel ikke sker en stramning af reglerne for at udleje sit sommerhus fra 41 uger til 35. Erhvervsstyrelsen afprøver nu vejledning i over 50 sager om udlejning.

Der har været stort lokalt pres på Folketingets politikere, Erhvervsministeren og Erhvervsstyrelsen i sagen og ikke mindst fra nordjysk hold:

”Tiden er ikke inde til stramninger på sommerhusudlejningen. Turismebranchen er i forvejen hårdt ramt af op til flere nedlukninger. Reducerede muligheder for udlejning af sommerhuse vil bringe os i den helt forkerte retning. Det handler ikke blot om færre lejeindtægter, men også om en lang række følgeerhverv”, udtaler Borgmester Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune.

I Destination NORD er der 10.596 feriehuse, primært langs den lange kystlinje. Der er stor afledt omsætning og jobs hos købmænd, butikker, restauranter, attraktioner, håndværkere, kulturinstitutioner som vil blive påvirket af et mindre antal udlejede uger. 

Samtidig er sommerhusene spredt ud i tyndt befolkede områder og det har en særlig betydning i forhold til at kunne understøtte den lokale detailhandel, som er stærkt påvirket af covid-19 i forvejen.

”Alt tyder på at også 2021 bliver en udfordrende år for turismebranchen. Vi kan konstatere at der allerede nu er stor efterspørgsel efter de danske og nordjyske sommerhuse. Vi har brug for at få flere sommerhuse på markedet og udleje dem så meget som muligt for at kompensere for de manglende indtægter fra udenlandske turister, som normalt gæster vores landsdel. Det er jo allerede nu vanskeligt at se, at der bliver mulighed for at tyske, norske og svenske turister må og kan komme her til som de plejer”, supplerer Direktør for Destination NORD Tonny S. Thorup.

I 2020 steg antallet af overnatninger i sommerhus med 16,7% i de fire kommuner. En vigtig stigning da overnatninger i på vandrerhjem (-41%) i feriecentre (-18%) og på hoteller (-35%) faldt drastisk. 

”Antallet af overnatninger faldt samlet med knap 10% i 2020. Derfor har vi behov for at kunne sætte fuld gang i sommerhusudlejningen. Jeg vil gerne appellere kraftigt til at Christiansborg og Erhvervsstyrelsen ikke frarøver os muligheden for at få nogle penge i kassen på sommerhusudlejningen”, slutter Borgmester Birgit S. Hansen.