Foto fra opstartsmøde

Turismeudviklingsplan for Jyllands østkyst er skudt i gang

18.1.2024
Foto: Destination NORD

De fire turismeorganisationer, som samarbejder om en fælles udviklingsplan for Jyllands østkyst, har nu valgt et team af rådgivere, der skal styre projektet sikkert i mål.

Det er destinationsselskaberne NORD, Himmerland og VisitAarhus, der sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme samt Realdania står bag projektet, som skal munde ud i en fælles plan for et markant og samlet løft af turismen.

Og nu er der peget på et rådgiverteam, som skal løfte den store opgave, der forventes at strække sig frem til 2026. Det bliver et konsortium bestående af hovedrådgiveren Orange Elevator, bistået af tegnestuen Labland og ingeniørvirksomheden Rambøll.

- Det er en fornøjelse at kunne melde ud, at vi er kommet godt i gang med projektet med en fælles udviklingsplan, idet der nu er valgt et kompetent og erfarent hold til at understøtte den omfattende proces, vi har kastet os ud i. Vi glæder os til for alvor at tage hul på samarbejdet om opgaven, som kommer til at involvere turismeerhvervet, kommunerne og flere andre betydningsfulde samarbejdspartnere. Det er derfor vigtigt, at vi griber det rigtigt an, og der er lagt en procesplan, som vil sikre en professionel tilgang og god fremdrift i projektet, siger Tonny Skovsted Thorup, som er direktør i Destination NORD.

Det er en klar forventning, at arbejdet med udvikling af Jyllands østkyst skal realisere et potentiale og på sigt resultere i flere besøgende, øget vækst og værdi af turismen og flere arbejdspladser. Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

Fakta om Udviklingsplan Jyllands Østkyst:

  • Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
  • Arbejdet med udviklingsplanen forventes at foregå frem til 2026. Den skal rumme både en strategisk og fysisk planlægning.
  • Konkret bliver der en samlet strategi, vision og principper, som udmønter sig i udviklingsplaner for henholdsvis Aarhusregionen og Nord/Himmerland. Ud af arbejdet på destinationsniveau bliver der udarbejdet i alt seks strategisk-fysiske udviklingsplaner på lokalt niveau.

Om projektpartnerne:

  • Destination Nord dækker kommunerne Frederikshavn, Læsø, Brønderslev og Aalborg.
  • VisitAarhus dækker kommunerne Aarhus, Silkeborg, Viborg, Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs.
  • Destination Himmerland dækker kommunerne Mariagerfjord og Vesthimmerland.
  • Dansk Kyst- og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, der arbejder for bæredygtig vækst og udvikling af kyst- og naturturismen i Danmark.

Realdania deltager som ikke-økonomisk projektpartner.