Rådhusparken Frederikshavn

Stort projekt kortlægger fire byers identitet

20.12.2023
Foto: Peter Jørgensen

En bys brand skal stå superskarpt for at vinde kampen om turisternes interesse. Derfor har Destination NORD udført en omfattende undersøgelse, der beskriver meget præcist fire destinationers særlige, stedbundne karakter, som lokale sætter pris på, og turisterne kører efter.

Destination NORD har netop afsluttet et stort projekt, som har til formål at identificere nye oplevelsesprofiler for fire udvalgte destinationer i Nordjylland, heriblandt Aalborg, Frederikshavn, Brønderslev og Læsø, baseret på de oplevelser, som pt. findes. For modsat andre populære destinationer i Nordjylland, der har et stærkt brand og en skarp turismeprofil, har de fire byer som turistdestinationer haft udfordringer i at finde en identitetsfortælling og dermed en konkret oplevelsesprofil, som kendetegner stedet og lokker gæsterne til. Den viden, som nu er indsamlet, kommer til at spille en vigtig rolle i den fremtidige udvikling af turistdestinationerne.

Databaseret tilgang til turisters adfærd

En oplevelsesprofil beskriver essensen af dét, som gør byen til et godt sted at bo og besøge. I undersøgelsen spurgte man derfor først lokale turismevirksomheder, kommunen og borgere om, hvad de selv mente var oplevelsen i, følelsen af og store trækplastre i byen – for at få et ”indefra-og-ud”-perspektiv.

Næste etape var en ”udefra-og-ind”-turistundersøgelse i samarbejde med Epinion, som spurgte internationale turister om deres bevæggrunde for at vælge netop denne destination.

Sidste vinkel på turisternes adfærdsmønstre var en antropologisk feltundersøgelse, som observerede, om turisterne også i virkeligheden færdedes, som de havde sagt, at de ville.

Resultaterne er efterfølgende analyseret og koblet i en overskuelig, databaseret oplevelsesprofil for hver af de fire destinationer.

- Vi har virkelig lagt os i selen for at komme til bunds i identiteten for den enkelte by, så vi på basis af indsigt og data kan udarbejde et stærkt og langtidsholdbart kommunikationskoncept for hver destination, siger Rebekka Clara Maria Schlippe, Head of Marketing & Development i Destination NORD, og fortsætter:

- Turister kører efter en bys samlede oplevelsesprofil – én aktør kan ikke tiltrække mængden alene. Nu er det op til de lokale aktører at adoptere byens nye oplevelsesprofil, så alle tager et fælles ansvar og trækker i samme retning både i forhold til fremtidig udvikling af produkter, oplevelser og markedsføring. Med dette værktøj ser vi et kæmpe potentiale til at skabe et brand, som holder distancen, og allerede næste år kommer vi til at bruge materialet i en stor, international kampagne.

Rammer udlandet i 2024

En af grundpillerne i undersøgelsen har været at gøre materialet så tidløst og langtidsholdbart som muligt, så det kan bruges til at understøtte helårsturisme i destinationen og som grundlag for destinationsudvikling og markedsføring i mange år fremad.

Der udarbejdes et udførligt, fælles kommunikationskoncept og forskelligt markedsføringsmateriale, som aktørerne kan tappe ind i og bruge i egen markedsføring. Kommunikationskonceptet kommer også til at lægge grundlag for en større international markedsføringskampagne i 2024 med særligt fokus på Tyskland, Norge og Sverige. Kampagnen udarbejdes i tæt samarbejde med VisitDenmark.

Oplevelsesprofilerne er netop blevet præsenteret for de fire destinationer, som har været involveret.

Fakta

  • De fire destinationer, som indgår i undersøgelsen, er Aalborg by, Frederikshavn by, Læsø Kommune og Brønderslev Kommune
  • Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og udarbejdet i samarbejde med VisitDenmark og Dansk Kyst- og Naturturisme

Al materiale om undersøgelsen, pixiguides, oplevelsesprofiler og markedsføringsmateriale er tilgængeligt på Destination Nords hjemmeside