Tonny Skovsted Thorup

Samarbejde og respekt er vejen frem for en trængt turisme i Brønderslev, Frederikshavn, Læsø og Aalborg kommuner

17.3.2021
Foto: Destination NORD

Destination NORD er blevet til i et samarbejde mellem Frederikshavn, Aalborg, Brønderslev og Læsø kommuner og er blevet et af de officielle 19 destinationsselskaber i Danmark, som er sat i verden for at professionalisere arbejdet med turismeområdet.

Destination NORD er et af de sidst tilkomne destinationsselskaber i Danmark og er officielt startet op 1. januar 2021 med budget og medarbejdere. Der har været arbejdet på højtryk for at etablere organisationen, tilrettelægge kampagner, lave ny strategi og finde ind i forskellige samarbejder:

- Vi har haft voldsomt travlt med rigtig mange ting. Lige fra oprettelse af det nye selskab, virksomhedsoverdragelse af medarbejdere, udarbejdelse af ny strategi, etablering af digitale platforme og etablere partnerskaber og samarbejder. Jeg har personligt haft over 80 møder med turistvirksomheder, aktører, foreninger og organisationer som forberedelse til formulering af vores nye strategi, men også for at høre om forventningerne til os, og hvad vi skal levere, fortæller direktør for Destination NORD Tonny S. Thorup.

Destinationsselskabet er født med tre grundlæggende opgaver, nemlig at levere gæsteservice, udvikle destinationens produkter, attraktioner og ydelser og markedsføring af destinationen. I forhold til markedsføringen af destinationen er Destination NORD i tæt samarbejde med de øvrige nordjyske destinationer i fuld gang med at planlægge markedsføringskampagne på de primære markeder, som er Danmark, Tyskland, Norge og Sverige. I samarbejdet er der i alt 43 mio. kr. til markedsføring af Nordjylland i 2021, hvor ca. 30% af disse midler bruges på at markedsføre byer og oplevelser i Destination NORD. Destinationens medarbejdere er i fuld gang med at planlægge disse kampagner i tæt samarbejde med de øvrige destinationer i regi af projekt Fælles Vækst.

En stor del af tiden er også brugt til etablering af andre samarbejder, hvor der bl.a. er udarbejdet ansøgning til Dansk Erhvervsfremmebestyrelse på kr. 4,6 mio. kr. med i alt 23 partnere fra destinationen med alt fra Skagens Kunstmuseer og Frederikshavn Havn til KUNSTEN og Aalborg Lufthavn.

Det er ekstremt vigtigt at arbejde og stå sammen

Tonny. S. Thorup er ked af den kritik, der har været i Frederikshavn Kommune på det seneste. Kritikken har bl.a. omhandlet et manglende samarbejde med Turisthus Nord og har været fremført af byrådsmedlemmer og bestyrelse fra Turisthus Nord:

- Jeg er både ked af og forundret over kritikken. Det er 10 dage siden, at vi er blevet færdige med strategien, og det har været et stort arbejde at samle fire kommuners behov, ønsker og forventninger i én strategi. Vi har haft en meget positiv og inddragende proces, hvor vi har holdt møder og interviews med omkring 150 aktører fra bl.a. Frederikshavn og Skagen. Vi har afholdt to helt åbne strategi-webinarer og hørt de involverede kommuner i flere omgange. Coronarestriktionerne har gjort det svært at lave normale fysiske inddragelsesprocesser, men vi har haft en omfattende og åben proces, hvor alle har haft mulighed for at komme til orde, siger han.

Der har på det seneste været stillet spørgsmål til kontoret i Skagen, og ansvarsfordelingen mellem Turisthus Nord og Destinationsselskabet:

- Lad mig slå fast med det samme, at det er ekstremt vigtigt at arbejde og stå sammen. Vi står i en historisk dårlig situation for bl.a. turismeerhvervet, og der må for alt i verden ikke gå lokalpolitik eller intern diskussion i den. Vi arbejder jo frem mod det samme mål – nemlig at tiltrække flere turister til områderne og at levere den bedste service i verden, siger Tonny S. Thorup og fortsætter:

Vi vil meget gerne samarbejde med alle relevante aktører – heriblandt naturligvis også Turisthus Nord. Her har man mig bekendt også været i gang med at lave en ny strategi, og jeg ser frem til at få den præsenteret på et fælles møde i den kommende fremtid. Hvem, der gør hvad, er derfor for tidligt at sige, men det er vigtigt for mig at understrege, at vi er sat i verden for at betjene hele destinationen, mens Turisthus Nord jo først og fremmest skal betjene deres egne medlemmer. Der er jo både i Frederikshavn Kommune og i resten af vores område mange virksomheder og aktører, som gerne vil have os i tale og etablere samarbejde. Det har jeg meget respekt for og går ydmygt til den opgave.

Destination Nord har nu etableret kontor i Aalborg og i Skagen. I Skagen bliver det de to lokale og erfarne profiler Anne-Grethe Kramme og Line Boel, der leder kontoret. Her bliver man ansvarlig for større destinationsudviklingsprojekter og for at planlægge og styre gæsteservicen i hele destinationen, og det er samtidig forventningen, at der derfra bliver fysisk service fra Havnemesterboligen for gæsterne bl.a. hen over sommeren. Det suppleres af mobile gæsteserviceenheder, der kan flyttes rundt i hele destinationen, og digital gæsteinformation som aktuelt planlægges på en ny destinationshjemmeside. Langt den største del af gæsterne søger erfaringsmæssigt informationer via deres smartphone før og under deres besøg:

- Vi er helt med på, at der er mange meninger om betydningen af fysiske turistkontorer. Det er en diskussion, der foregår over hele landet lige nu. Vi har fået en bunden opgave, som er vedtaget i de fire byråd, og den forsøger vi ydmygt og respektfuldt at løse på en professionel måde. Her vil jeg igen gerne erJHerdigen igenappellere til, at turismen eller vi som organisation ikke bliver taget som gidsel i et politisk ærinde. Det er det sidste, som en trængt turismebranche har behov for i denne meget svære tid, slutter Tonny S. Thorup.

For yderligere information, kontakt venligst:

Direktør Tonny Skovsted Thorup, Destination Nord, tlf. dir. 2226 5549 og mail: tonny@destination-nord.dk