Destination NORD Camping netværk

OUTDOOR ER IN: Nyt campingnetværk godt fra start

23.2.2023
Foto: Destination NORD

1 ud af 3 turister i Frederikshavn Kommune overnattede sidste år på en campingplads. Alligevel er der stadig potentiale for mere - et nyt campingnetværk skal hjælpe campingpladserne med at indfri det.

De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at over 32 % af den halve million turistovernatninger i Frederikshavn Kommune i 2022 foregik på en campingplads. Det er et godt stykke over landsgennemsnittet, som ligger på 21 %. Destination Nord, som er destinationsselskab for Frederikshavn, Læsø, Brønderslev og Aalborg Kommune, forventer, at disse tal fortsat vil stige over de kommende år.

Nu iværksætter destinationsselskabet et nyt campingnetværk for de fire kommuners 22 campingpladser. Første dialogmøde fandt sted for nylig, og der var stor opbakning blandt campingpladserne, der deltog engageret og med stor spørgelyst.

- Campingpladser spiller en afgørende rolle i at tiltrække endnu flere turister til de nordjyske destinationer, ikke mindst Frederikshavn, som i forvejen gør det virkelig godt. I vores nye campingnetværk får campingfolket mulighed for at sparre, idéudvikle og få ny viden om for eksempel udvikling i efterspørgsel, målgrupper og trends, siger Tonny Skovsted Thorup, direktør i Destination NORD.

Og så er det en direkte indgang til destinationsselskabet for campingpladserne med deres ønsker og behov.

Høje forventninger fra deltager

En af deltagerne på første møde var Tina Boelt Sørensen, lejrchef i CampOne Grenen Strand, og hun ser meget frem til det nye netværk:

- Jeg er begejstret over campingnetværket, for jeg ved, hvad et stærkt netværk kan afstedkomme. Jeg regner med, at vi kommer til at hjælpe hinanden med sparring og praktiske ting. For eksempel sidste år, da vi skulle introducere affaldssortering, kunne det have været fedt at dele idéer med de andre campingpladser. Eller til sommer, hvor vi er udsolgt til Skagen Festival, så er det jo oplagt, at jeg sender gæsterne videre til dem, jeg sidder i netværk med.

Nye campister stiller andre krav

Det var især under coronaen, at camping for alvor fik vind i sejlene, og hvis campingpladserne skal have en endnu større bid af den ’outdoor’-bølge, som lige nu skyller ind over Nordjylland, skal de tage højde for, at tidens nye campister efterspørger andre ting end de mere traditionelle, forklarer Tonny Skovsted Thorup videre:

- Fremtidens campingturister identificerer sig ikke nødvendigvis som ’campister’, men vil gerne overnatte ’outdoor’. De bruger også i højere grad campingpladsen som rejseudgangspunkt og søger oplevelserne i nærområdet.

Gennem det nye netværk kommer Destination Nord til at stille flere tilbud til rådighed for at hjælpe campingpladserne med at udvikle nye produkter, blandt andet gennem et innovationsforløb, hvor Dansk Kyst- og Naturturisme m.fl. byder ind med specialistkompetencer.

Det nyetablerede campingnetværk mødes fire gange årligt.

Faktaboks

  Alle overnatninger Camping Campings andel
Frederikshavn Kommune 1.642.277 524.485 32 %
Aalborg Kommune 1.032.331 177.152 17 %
Destination NORD 2.883.531 733.865 15 %
Hele landet     21 %

 

For yderligere information, kontakt venligst

Tonny Skovsted Thorup, Destination NORD, tonny@destination-nord.dk, tlf. 22 26 55 49

Om Destination Nord

Destination NORD er sammen med de øvrige 18 destinationsselskaber i Danmark sat i verden for at arbejde professionelt med turismefremme og dermed skabe omsætning og jobs inden for turisme- og oplevelsesøkonomien. Destination Nord er destinationsselskabet for Frederikshavn, Læsø, Brønderslev og Aalborg Kommuner.