Kunsten Museum of Modern Art

Kickstart-projekt fordoblede tyske museumsgæster

12.1.2023
Foto: Destination NORD

Kunsten Museum of Modern Art i Aalborg så et stort potentiale i at tiltrække flere tyske gæster, der allerede var på besøg i området, fx i de mange kystnære sommerhuse i Nordjylland.

Men museet manglede selv midlerne, musklerne og den nødvendige viden til at angribe målgruppen. Derfor blev der i samarbejde med Destination NORD og med midler fra projektet Kickstart Kulturturismen sat en række initiativer i gang, som skulle booste netop denne dagsorden.

Det lykkedes i helt overvældende grad. Hver femte gæst på Kunsten er nu en tysker mod hver tiende, altså en fordobling.

Konkret bestod den samlede indsats af følgende arbejde:

På baggrund af en analyse, der gjorde museet klogere på, hvordan oplevelsestilbuddet kunne tilpasses og markedsføres på den helt rigtige måde, blev en række tiltag sat i værk.

  • Da analysen viste, at den tyske målgruppe er mere modtagelig for trykt end for digital markedsføring, blev der omdelt en tysksproget flyer i relevante sommerhusområder.
  • Der blev indledt et markedsføringssamarbejde med andre kulturinstitutioner i Aalborg for at skabe et stærkere, samlet oplevelsestilbud.
  • Der skete en versionering og oversættelse til tysk af museets online kommunikation og formidlingsmaterialet på stedet.
  • Der blev ansat tysksprogede guider i ferieperioderne.

Det resulterede som sagt i en fordobling i antallet af tyske gæster.

Kunsten fik det nødvendige indblik i målgruppen og de rette værktøjer til at tiltrække lige præcis denne målgruppe, og det var sket ikke sket uden det økonomiske boost og ikke mindst den sparring og rådgivning, som var en del af pakken.

Projektet Kickstart Kulturturismen er finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.