Kunsten Museum of Modern Art

Invitation til generalforsamling i Turistforeningen for Destionation NORD 2023

3.4.2023
Foto: Destination NORD

Vi inviterer hermed medlemmer og partnere i Turistforeningen for Destination NORD til generalforsamling for 2023. Vi vil orientere om de opnåede resultater i 2022 samt kigge ind i 2023.

Generalforsamlingen finder sted:

Tirsdag den 18. april kl. 17:00 - 20:00 på Kunsten, Kong Christians Allé 50, 9000 Aalborg

Program:

 • Velkomst og introduktion til dagens program
 • Generalforsamling
 • Netværk og efterfølgende spisning

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggele af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af mindste-kontingent
 5. Behandling af forslag, der er indleveret til bestyrelsen senest 1. marts 2023 før generalforsamlingen ledsaget af skriftlig motivering.Der er forslag om ændring af Turistforeningen for Destination Nords vedtægter, herunder at:
  • §1 Foreningens navn ændres til ”Partnerskab for Nordjysk Turisme”
  • §3 Foreningens medlemmer ændres til, at ”som medlemmer kan optages virksomheder, institutioner m.v.”
  • §4 ”Foreningens mindstekontingent for enkeltpersoner fastsættes af generalforsamlingen” – dette punkt forslås slettet
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Tilmeld dig her - Senest mandag den 17. april 2023