Pige på strand

Fire erfarne turismeprofiler har ordet

13.4.2021
Foto: Mette Johnsen

Hvad bliver det vigtigste fokus på bagkant af coronapandemien? Er det overhovedet realistisk at skabe yderligere 3.000 turismejobs i Nordjylland? Og hvad er den største styrke ved samarbejdet i Destination NORD?

Det giver de fire erfarne turismeprofiler Finn Rosenqvist, hoteldirektør hos Scandic Aalborg, Marianne Bredevang, direktør hos The Reef i Frederikshavn, Finn Taul, direktør hos Læsø Kur samt Gitte Lunde, medejer og stifter af Nygaardsminde Vingård & Parkgolf i Brønderslev, deres bud på.

Turismeprofiler

Foto:Destination NORD

Q: Hvad ser du som de vigtigste indsatsområder for nordjysk turisme det kommende år? 

Finn Rosenqvist: Det klart første og største indsatsområde er - set fra mit perspektiv i Aalborg - erhvervsturismen. Det er her, der er tabt mest og derfor mest at vinde tilbage. Det gælder hele mødemarkedet, kongresser og grundlaget for erhvervsovernatninger generelt. Vi skal have både det private og offentlige erhvervsliv til at forstå, at skal de have hoteller til deres gæster i fremtiden, så skal rejse- og mødeforbud erstattes af rejse- og mødelyst - stimuleret og initieret af beslutningshaverne. I tillæg hertil skal indsatsen gå mod genskabelse af større events i destinationen. Særligt sportsevents, interesseevents fra næstøverste hylde samt events, der skaber omsætning og overnatning udefra. Her passer Aalborg og Nordjylland perfekt ind. Disse begivenheder trækker mange deltagere til, og det genererer stor aktivitet og indtjening. Turisme er selvsagt også den klassiske sommerturisme, som igen i år vil have primær national fokus, men det strækker sig typisk kun over fem til seks uger, og derfor er erhvervsturismen et særligt vigtigt fokus. 

Marianne Bredevang: Vi skal udvikle en spændende destination fyldt med unikke tilbud til gæsterne, hvor der arbejdes sammen for at tiltrække og servicere gæster fra store dele af verden. Turisterne er allerede mobile i dag – vi har en rigtig god infrastruktur til vores destination med både motorvej, fly og færgeforbindelser. Derudover kommer vi i fremtiden til at se, at formålet med gæsternes ophold bliver mere individuelt designet, så det passer til netop den enkelte gæsts ønsker og behov. Derfor skal vi have opbygget et samlet, stærkt brand, som dækker over en attraktiv helårsdestination i turisternes bevidsthed. Endelig skal vi blive bedre til at samarbejde på tværs af hele destinationen for at kunne give gæsterne de bedste oplevelser, når de er her. Det betyder blandt andet, at erhvervet skal kende kollegaerne i destinationen, således at det bliver nemmere at skræddersy de unikke oplevelser til hver enkelt gæst. 

Finn Taul: I første omgang skal vi synliggøre alle de muligheder, vi har i destinationen, så folk kommer hertil frem for andre steder i landet. Vi skal have fortalt om hele paletten vidt og bredt. Folk ved godt, at vi har Skagen og Aalborg, men vi har også meget mere at tilbyde, og det er vigtigt at få sat fokus på det. Desuden har mange under coronapandemien opdaget noget, de ikke vidste, fandtes i deres nærområde. Så vi skal også fortælle om de mange gratis naturoplevelser, man finder i destinationen. Det udvander ikke alle de tilbud, man skal betale for – det skal være et supplement. På den måde viser vi et kæmpe katalog af muligheder.

Gitte Lunde: Det vigtigste indsatsområde er helt overordnet at arbejde med en langt mere bæredygtig destinationsudvikling, hvor turisme tænkes bredere end hidtil og med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne som væsentlige aktører. En væsentlig forudsætning for en bæredygtig destinationsudvikling er, at Destination NORD medvirker til at samle de mange aktører – bygge stærke relationer til nuværende og nye parter og skabe grobund for engagement, nye forretningsmodeller og samarbejder. På det meget konkrete plan er digitalisering et vigtigt indsatsområde. Nordjysk turisme skal være til stede på de digitale medier og gøre det nemt for turisten at sammensætte sit ‘eget’ program.   

Q: Hvad tænker du om den ambitiøse målsætning om at skabe 3.000 nye turismearbejdspladser frem mod 2030? 

Finn Rosenqvist: Lykkes vi med sammenhold, en tydelig retning og masser af vovemod og energi, kommer resultaterne også. Danmark og Destination NORD er både nu og på sigt meget interessante rejsemål, og der er masser af grobund for udvikling og vækst. Sker det, og kan vi sikre gode investeringer, kommer arbejdspladserne også. Efter coronapandemien går det kun én vej igen – opad! Og det er en tydelig ambition, der også understøtter det faktum, at turisme er lig med indtjening og jobs.

Marianne Bredevang: Hvor der er vilje, er der vej. Såfremt man kan fremme entreprenørskabet og innovationen i Destination NORD, så er det efter min mening absolut et realistisk mål. Jeg ser meget gerne endnu flere jobs med tanke på alle de følgevirksomheder, der også nyder godt af turismeerhvervet.

Finn Taul: Målsætningen i sig selv er absolut realistisk, og det er helt klart, at vi skal satse på at vækste. Spørgsmålet er, om vi kan finde hænderne. Mange virksomheder har under coronapandemien oplevet, at deres medarbejdere har sagt op og fundet nye opgaver. Men vi kan nå målsætningen, og det skal vi gå efter med en bevidsthed om, at der kan opstå flaskehalsproblemer, hvad angår arbejdskraft.

Gitte Lunde: Den ambitiøse målsætning er et udtryk for det potentiale, der er. Det vidner om, at turisme netop skal tænkes bredere end hidtil. Turisme er en vigtig brik i at skabe vækst, omsætning og arbejdspladser. Det kan Destination NORD være en katalysator for. Derfor er det et væsentligt pejlemærke for Destination NORD, at erhvervslivets succes også bliver destinationens succes.

Q: Hvad ser du som den største styrke ved det nye tværkommunale destinationsselskab?

Finn Rosenqvist: Sammen er vi større, stærkere og mere støttende. Alle vil fremad, og alle vil gå den positive vej, for samarbejde skaber resultater som en positiv spiral af energi og vilje med både erhvervet og kommunerne ved samme bord. Vi er en destination, der rummer hele paletten. Og hvis ikke, så udvikler vi det nok på sigt.

Marianne Bredevang: Vi har i dag en række ”Eiffeltårne” rundt omkring i vores destination, som hidtil er blevet markedsført individuelt, men som vi nu kan samle på én platform og dermed visualisere en langt mere spændende destination for kommende gæster. Når vi som turister selv rejser ud, er det i stort omfang med målsætningen om at besøge et helt område og ikke kun en enkelt by. Det er klart, at enkelte byer har deres eget ”Eiffeltårn”, men hvis vi skal have gæsterne til at blive flere nætter og samtidig kunne tiltrække flere til vores område, så er det vigtigt, at vi er mangfoldige og unikke i vores værditilbud til gæsterne, og at vi løbende fornyer os, så gæsterne får lyst til at komme igen. Enten fordi de ikke blev færdige med at opleve alt det, som området byder på, eller fordi der kommer nye tiltag, som de også er nysgerrige på at opleve. 

Finn Taul: Den største styrke er, at vi kan tilbyde alt. Destination er ikke kun én form for turisme. Vi har alle typer af varer på vores hylder. Samtidig er det en kæmpe styrke, at vi får nedbrudt de kommunale grænser, fordi en turist på besøg i eksempelvis Aalborg kan jo sagtens køre til andre attraktioner i destinationen. Derfor er det vigtigt, at vi står sammen på tværs af grænserne og viser den enorme fælles styrke, vi har. 

Gitte Lunde: Der er mange initiativer i gang på turismeområdet, men mange aktører samarbejder ikke, og derved er projekterne ikke særligt bæredygtige. Netop ved at gå sammen om en overordnet målsætning, kan vi trække i samme retning og nå bredere ud geografisk og på tværs af vores områder. Styrken er derfor, at vi kan samtænke vores aktiviteter, der således kan være komplementerende frem for konkurrerende. Destination NORD har et stort potentiale som katalysator for denne proces. Destination NORD kan desuden være med til at omsætte ressourcer til nye og vigtige produkter – forhåbentlig hurtigt og effektivt.

Læs mere om Destination NORDs nye strategi her.