Det politiske hjørne - Spring Summit

Det politiske hjørne: Faktaturisme på Guldkysten

10.4.2024
Foto: Destination Nord

To borgmestre kom forbi Spring Summit 24, nemlig Aalborg Kommunes Lasse Frimand Jensen og Læsø Kommunes Tobias Birch Johansen. Det blev bl.a. til en snak om Østkysten som Guldkysten, flere store events, der kan bringe internationale gæster og lokale borgere sammen – og om mere faktaturisme

De to borgmestre blev bedt om at forholde sig til to store spørgsmål, nemlig dels hvordan turismen skaber værdi i deres to respektive kommuner, dels hvad Destination NORD og turismebranchen skal fokusere på i de kommende år.

Turismen skaber værdi på forskellige måder
Fra destinationens største kommune, Aalborg, ser borgmester Lasse Frimand Jensen især værdien i events, der kan samle både lokale borgere og tilrejsende. Som et godt eksempel nævnte han DM-Ugen, der i 2023 samlede op mod 150.000 tilskuere til mere end 200 mesterskaber i 40 sportsgrene. Derfor skaber det stor værdi for byen, når Aalborg igen får værtskabet i 2025.

Som en kommune, hvor erhvervsturismen fylder halvdelen af turismeomsætningen, er et andet godt eksempel på et samlende event ICLEI-konferencen, der kommer til Aalborg i efteråret ’24 (European Conference on Sustainable Cities and Towns). Her samles internationale konferencedeltagere og lokale borgere til en slags bæredygtighedsfestival over flere dage, der kommer til at involvere hele byen om aktiviteter med fokus på klima. Borgmesteren nævnte også, at Aalborg internationalt sættes i forbindelse med det berømte Aalborg Charter, hvilket styrker byens grønne brand.

Turisme i Aalborg Kommune handler dog også om udvikling af land- og kystdistrikter som Hals-området, og det er noget, Tobias Birch Johansen på Læsø kender godt til. På en varm sommerdag er der nemlig op mod 16 gange så mange turister på øen som fastboende, og det stiller skærpede krav til fokus på bæredygtigheden.

For et samfund som Læsø betyder turismen proportionelt meget mere end i de fleste kommuner og er en forudsætning for et helårssamfund. De to ting er gensidigt forbundne, for turisterne kommer også for at opleve de lokale og deres way of life.

Turismens værdi er der derfor ingen tvivl om, men det skal udbredes bedre til den lokale tømrer, at han jo også er afhængig af turismen for, at der er sommerhuse at arbejde på. Og at turismen fx også er med til at holde dagligvareforretninger kørende. Den lokale opbakning er et must, og der skal skabes en bred fortælling om, hvorfor en velfungerende turisme er i alles interesse.

Nye mål for fremtiden
Begge borgmestre er naturligt nok meget optaget af bæredygtigheden i turismen, og Lasse Frimand Jensen fremhævede særligt arbejdet med certificering af hoteller og attraktioner som noget, der også fortsat skal lægges kræfter i.

Lasse Frimand Jensen pegede bl.a. på, at Aalborg Kongres- og Kultur Center er certificeret efter den internationale ISO-standard for bæredygtige events som det første og eneste eventsted i Danmark. Og at Kunsten, hvor eventen blev afholdt, som den eneste i Destination NORD er Green Attraction. Det er gode eksempler til efterfølgelse. Endelig skal Aalborg arbejde videre med at forbedre sin positionering i GDS (Global Destination Sustainability Index).

For Tobias Birch Johansen og Læsø kommer man heller ikke udenom bæredygtigheden. Tidligere efterspurgte sommerhusgæsterne det hurtigste wifi – nu spørger de til affaldssortering. De er også optaget af naturen på Læsø og spørger interesseret ind til den. Derfor er der et åbent vindue til at fortælle turister på øen om det fornuftige i den livsstil, der findes på Læsø. Det kan man jo passende kalde faktaturisme – der gør op med misforståelser og skaber en fælles forståelse af altings forbundethed.

Øverst på dagsordenen står arbejdet med at sikre en UNESCO Verdensarv-certificering til Læsøs tangtage -der kan danne baggrund for flere naturbevarende indsatser og mere naturturisme – hele året.