Tonny Skovsted Thorup

Debatindlæg: Vi vil have Uber tilbage!

18.4.2023
Forfatter: Tonny Skovsted Thorup
Foto: Destination NORD

Den offentlige trafik i Danmark er mange steder under pres. Ruter nedlægges, køreplaner lægges om, og der bliver længere mellem busser og stoppesteder. 

Det giver ikke kun ulige muligheder for borgere, men også for bl.a. forretninger, oplevelsessteder, restauranter og turister - især i Kystdanmark og uden for de større byer.

Vores regionale trafikselskaber gør, hvad de kan, men det er nødvendigt at kunne flytte folk rundt på alle tider af døgnet i langt højere grad end nu – ellers mister vi omsætning fra turisterne. Jo længere ude mod kysterne og væk fra de trafikale knudepunkter, jo værre er det.

Umuligt at få en taxa i Kystdanmark

Kan turisterne ikke bare tage en taxa?

Njarh. Vores destination strækker sig fx fra Skagen i nord til regionshovedstaden Aalborg i Syd og fra hjertet af Vendsyssel til solskinsøen Læsø. Og når vi kigger ud i vores destination, må vi konstatere, at taxabetjeningen aldrig har været ringere end nu.

Taxabetjeningen (jeg vælger med vilje ikke at kalde det service) er efterhånden næsten monopoliseret. Dantaxi driver i hvert fald over 50 % af taxaerne i Danmark, og det betyder reelt for os i Nordjylland, at både borgere og gæster i regionen ofte har svært ved at komme rundt, hvis de ikke selv har bil med, eller hvis de har festet og ikke kan køre selv.

Jeg får tiltagende meldinger om, at taxabetjeningen i de ikke så bytætte områder er historisk ringe. Hoteldirektører lader tjener-elever køre gæsterne rundt eller henter dem i egne biler. Det er kendt med situationer, hvor man på forkant helt opgiver at få fat i en taxa, eller hvor man blot på forkant får et blankt nej.

Det betyder, at gæsterne opgiver at komme videre til restauranter og oplevelser fra et hotel eller helt opgiver at tage nogen steder overhovedet…. fordi man simpelthen ikke har mulighed for at komme frem og tilbage.

Det er ikke godt nok

Vi har brug for at øge mobiliteten og ikke mindst servicen. Vi har brug for at tænke i nye alternative baner, hvor forskellige mobilitetsformer supplerer hinanden. Vi har brug for at få alle mobilitetstyper og muligheder på banen – gamle som nye.

Det er nu 6 år siden, at Uber flagede ud af Danmark på grund af en ny taxalov, som på det tidspunkt fjernede grundlaget for app-tjenesten. Det er vel ikke for meget at sige, at det var et stærkt lobbypres fra fagforeninger og taxa-vognmændene, som gjorde udslaget på det tidspunkt.

Efter Uber flagede ud, indrømmede de blankt, at de havde fejlet på flere punkter, herunder en mangel på at tilpasse sig det danske marked ift. forhold for chaufførerne, forsikringsforhold for brugerne og skatteforhold.

Deleøkonomi er kommet for at blive

Det skal der naturligvis være styr på, men en del af forklaringen på, at Uber rykkede ud af Danmark var vel også, at mange havde svært ved at forstå de (nye) deleøkonomiske principper – det man ikke forstår, siger man jo bare nej til.

Der er sket meget siden, og vi er blevet mere vant til delecykler, -biler og -løbehjul. Trafikselskaber og andre udbydere af mobilitetsløsninger tænker i nye løsninger og platforme, så måske er vi også mere mentalt klar på at tænke nyt – så selv ”vikaren fra helvede” potentielt kan blive Uber-fan. Det er jo en særdeles demokratisk og socialt balanceret mobilitetsløsning, når man tænker på, hvor ekstremt dyre taxaer er blevet, hvis man undtagelsesvis kan fange en.

Det handler om bæredygtighed og mere grønne løsninger. Om en mobilitetsinfrastruktur, som er mere sammenhængende og grøn, men det handler også om bæredygtige samfund, bosætning og udvikling i byer i land- og kystområder. Hvis vi skal fastholde attraktiviteten her, kræver det, at vi kan komme til og fra, og at turisterne tilbydes fleksible og grønne mobilitetsløsninger.

Vi vil have Uber tilbage!

Tonny Thorup
Skrevet af

Adm. Direktør/CEO

tonny@destination-nord.dk

Direkte: