Børn på strand

Borgmestre fortæller: Sådan påvirker turismesamarbejdet destinationens kommuner

12.4.2021
Foto: Mette Johnsen

Destination NORD har netop søsat en ambitiøs strategi for turismen i Nordjylland, som blandt andet skal medvirke til at skaffe 3.000 nye turismearbejdspladser i Nordjylland.

Men hvor stor betydning har det for destinationens kommuner, at turismen kommer på benene igen? Og hvordan påvirker strategien og det tværkommunale destinationsselskab dem hver især? Det sætter de fire borgmestre i Destinations NORD Birgit Hansen, Frederikshavn Kommune, Karsten Nielsen, Læsø Kommune, Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune, og Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune, ord på her.

Birgit Hansen

Foto:Destination NORD

Birgit Hansen, Frederikshavn Kommune

Hvor stor betydning har det for din kommune, at nordjysk turisme kommer tilbage på benene?

Frederikshavn har masser at byde på i form af hoteller, campingpladser, kyster, rekreative havne, købstæder og alsidige naturområder, som alt sammen rummer et stort potentiale for vækst, indtjening og arbejdspladser i kommunen. Derfor har det også stor betydning, at den nordjyske turisme bliver genstartet, så vi forhåbentlig kan indfri det fulde potentiale.

Hvad tænker du om den ambitiøse målsætning om at skabe 3.000 nye turismearbejdspladser frem mod 2030?

Det er godt at have ambitioner om jobskabelse, og vi skal efter min mening også sætte barren højt. Der er masser af muligheder, som vi nu skal gribe sammen med erhvervet og alle andre, som vil byde sig til.

Hvad ser du som den største styrke ved det nye tværkommunale destinationsselskab?

Jeg ser en kæmpe styrke i, at vi får flere muskler at spille med. Det betyder for eksempel, at vi får mulighed for at få adgang til nationale midler i Danmarks Erhvervsfremme, og derudover har vi i fællesskab noget meget unikt at byde på, herunder blandt andet en ø, en lufthavn, kyster og købstæder.

Hvad ser du som den vigtigste opgave for Destination NORD det kommende år?

Vi skal præstere resultater og således opnå synergier, som vi kan fortsætte udviklingen med. For mig at se er der tre spor, vi skal fokusere på; markedsføring, service af turister og destinationsudvikling. Hvis nogle kan udvikle destinationen, så er det et fælles destinationsselskab.

Thomas Kastrup Larsen

Foto:Destination NORD

Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune

Hvor stor betydning har det for din kommune, at nordjysk turisme kommer tilbage på benene?

Aalborg Kommune er en af de kommuner, der har størst omsætning på turisme i Danmark, så det betyder rigtigt meget for os at få turismen tilbage i gear. Vi har desværre også oplevet, at rigtig mange har mistet deres jobs i restaurations-, oplevelses- og hotelbranchen den seneste tid, og dem kan vi forhåbentligt få tilbage på arbejdsmarkedet ved fælles hjælp.

Hvad tænker du om den ambitiøse målsætning om at skabe 3.000 nye turismearbejdspladser frem mod 2030?

Målsætningen er ambitiøs, men ikke urealistisk. Der er store vækstmuligheder i turismebranchen – både i forhold til erhverv-, storby- og sommerhusindustrien. Jeg håber, at vi når i mål med ambitionen om at skaffe 3.000 jobs inden år 2030.

Hvad ser du som den største styrke ved det nye tværkommunale destinationsselskab?

Den største styrke er, at vi har fået mange flere produkter på paletten og kan appellere til mange typer af turister. Dernæst har vi som følge af det tværkommunale selskab fået konsolideret vores organisation og kan arbejde endnu mere professionelt med at markedsføre og udvikle vores skønne destination.

Hvad ser du som den vigtigste opgave for Destination NORD det kommende år?

Den vigtigste opgave for vores destinationsselskab er at få et solidt forhold og ejerskab blandt turismeaktørerne i vores område samt realisere målene i vores nye strategiplan. Det er efter min mening grundstenene til at få skabt den vækst og udvikling i turismebranchen, som vi virkelig har brug for.

Karsten Nielsen

Foto:Destination NORD

Karsten Nielsen, Læsø Kommune

Hvor stor betydning har det for din kommune, at nordjysk turisme kommer tilbage på benene?

De vigtigste erhverv på Læsø har historisk været landbrug, fiskeri og turisme. Mens øens landbrugsproduktion med tiden er blevet mindre, er fiskeri- og især turismeindustrien vokset og har dermed fået større betydning for Læsø og øens beboere. Det tyder på, at denne udvikling fortsætter fremover, og det er således afgørende for kommunen, at der søsættes en indsats for nordjysk turisme – både nu og i fremtiden.

Hvad tænker du om den ambitiøse målsætning om at skabe 3.000 nye turismearbejdspladser frem mod 2030?

Der er ingen tvivl om, at den voksende betydning, som turismen har på Læsø i disse år, vil skabe rigtig mange jobs på øen, og jeg tror, det samme gør sig gældende i destinationens øvrige kommuner. Jeg glæder mig til at aftage en del af de 3.000 nye arbejdspladser. 

Hvad ser du som den største styrke ved det nye tværkommunale destinationsselskab?

En stor styrke er, at vi helt automatisk spiller hinanden meget stærkere. Vi får mulighed for at kunne tilbyde vores gæster en unik oplevelse med en bred vifte af tilbud. Det bliver for eksempel muligt at kombinere et ophold på Læsø med koncerter i Aalborg, en seværdighed i Frederikshavn eller en tur på golfbanen i Brønderslev.

Hvad ser du som den vigtigste opgave for Destination NORD det kommende år?

Coronapandemien har store konsekvenser for turismen, og det er vigtigt, at vi formår at rejse os igen. På Læsø har vi været hjulpet godt på vej med sommerpakken, der blandt andet gav fodgængere og cykellister mulighed for gratis overfart i juli sidste år, men særligt oplevelsesindustrien og hotelbranchen i destinationen er hårdt mærket. Den vigtigste opgave er derfor, at turismen formår at komme tilbage på sporet.

Mikael Klitgaard

Foto:Destination NORD

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Hvor stor betydning har det for din kommune, at nordjysk turisme kommer tilbage på benene?

Turisme har stor betydning for Brønderslev Kommune, men det gælder også en række andre erhverv. Uanset hvilken branche, der er tale om, er det afgørende blot, at vi gør en helhjertet indsats. Det er først, når man arbejder fokuseret efter et mål og gør sit bedste, at man kan gøre en forskel.

Hvad tænker du om den ambitiøse målsætning om at skabe 3.000 nye turismearbejdspladser frem mod 2030?

Det er fint at have en ambitiøs målsætning, men for mig er det konkrete tal mindre vigtigt. Jeg synes derimod, at det er afgørende, at vi gør alt, hvad vi kan, for at øge antallet af turismearbejdspladser – for har vi gjort vores bedste, er jeg tilfreds med resultatet, uanset om det lykkes at skaffe 3.000 jobs eller ej.

Hvad ser du som den største styrke ved det nye tværkommunale destinationsselskab?

Samarbejde er vores styrke. Det er den fælles indsats, som får hjulene til at dreje rundt, og udviklingen til at ske. Hvis vi foruden samarbejdet med hinanden formår at samarbejde med både små og store aktører, er der et stort potentiale at hente.

Hvad ser du som den vigtigste opgave for Destination NORD det kommende år?

Den vigtigste opgave bliver at sætte den nye strategi og den øvrige indsats i øjenhøjde hos turismeerhvervet og således skabe gejst og en positiv tilgang til området. Det er afgørende, at destinationens turistaktører får øjnene op for det store potentiale, som et samarbejde i dette format rummer.

Læs mere om Destination NORDs nye strategi her.