Gitte Vanggaard og Tonny Thorup

Bæredygtig turisme er fremtiden: Første Green Key-certificerede hotel i Frederikshavn

26.4.2023
Foto: Destination Nord

I samarbejde med Destination NORD har Hotel Frederikshavn netop opnået certificeringen Green Key, som udbydes af interesseorganisationen HORESTA. Green Key er en blåstempling af hotellets standarder for miljøvenlig og bæredygtig drift.

Green Key (den grønne nøgle) er turismens internationale miljømærke, som gives til turistvirksomheder, der gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet. Certificeringen stiller mange krav til virksomheden i form af konkrete, målbare miljøkrav, som sikres ved en omfattende godkendelsesprocedure og ved løbende kontrol.

- At opnå en Green Key-certificering er en stor opgave for den enkelte virksomhed, for det er ikke noget, der bare bliver delt ud uden et markant engagement fra virksomhedens side. Så det kan være en stor mundfuld at give sig i kast med, og derfor er vi rigtig glade for at have fået muligheden for at hjælpe en række hoteller i destinationen til at opnå Green Key. Vi ved, at det gør en forskel for virksomheden allerede på den korte bane, og selvfølgelig for miljøet på den lange bane, hvilket er endnu vigtigere, siger direktør i Destination NORD, Tonny Skovsted Thorup.

Samarbejdet om at få hotellet certificeret med Green Key er en del af et nationalt projekt, som er forankret hos bl.a. Destination NORD. Det er ambitionen og målet, at et større antal hoteller på landsplan, heraf også en lang række i Nordjylland, skal gennemføre processen. Adskillige er allerede i gang, heraf flere hoteller i Frederikshavn Kommune – men Hotel Frederikshavn var altså det først, der kom igennem med hjælp fra projektet.

Og det er i stærk erkendelse af, at bæredygtighed er fremtiden for turismen, både for ferieturisten og for den erhvervsrejsende, forklarer hotelleder Gitte Vanggaard:

- Gæsterne efterspørger i stigende grad bæredygtighed og bliver mere og mere bevidste om det. Derfor er certificeringen et konkurrenceparameter. Fra større samarbejdspartnere er der ofte specifikke krav til bæredygtighed, så Green Key-mærket giver os en forretningsmæssig fordel. Men det har også bare været en meget sund og god proces for alle. Både medarbejdere og gæster er blevet mere bevidste om bæredygtighed, og fx affaldssortering er blevet meget synligt på hotellet. Vi er helt skarpe på planen for, hvordan vi løbende vil lave miljømæssige forbedringer, også i fremtiden.  

Konkret er der iværksat tiltag i form af affaldssortering, udskiftning af madvarer til økologi, sparetiltag på varme, vand og strøm samt gjort bevidste valg af vaskeri, rengøringsmidler og hygiejneprodukter til gæsterne.

 

Om projektet ”Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling”

  • Certificeringsindsatsen er et samarbejde mellem Dansk Storbyturisme og MeetDenmark og skal hjælpe 50 turismevirksomheder med at blive certificeret i perioden 2022-2024.
  • Indsatsen er en del af Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling, bestående af Dansk Storbyturisme, MeetDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark.
  • Partnerskabet er et led i den nationale turismestrategi, der skal være med til at accelerere dansk turismes bidrag til at opfylde den nationale CO2-målsætning.
  • Partnerskabet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 
  • Se mere på groenturisme.dk

 

For yderligere information, kontakt venligst:  
Tonny Skovsted Thorup, Destination NORD, tlf. 22 26 55 49, tonny@destination-nord.dk 

Gitte Vanggaard, Hotel Frederikshavn, tlf. 22 53 09 77, kontor@hotelfrederikshavn.dk

Om Destination NORD:

Destination NORD er sammen med de øvrige 18 destinationsselskaber i Danmark sat i verden for at arbejde professionelt med turismefremme og dermed skabe omsætning og jobs inden for turisme- og oplevelsesøkonomien. Destination NORD er destinationsselskabet for Frederikshavn, Læsø, Brønderslev og Aalborg Kommuner.