Værdi for kulturgæsten

Åben invitation til kulturaktører i storbydestinationerne

11.1.2022
Foto: Destination Nord

Er du kultur- eller oplevelsesaktør? Og har du lyst til at udvikle en ny oplevelse eller et nyt koncept målrettet kulturgæsten, som kan løfte kulturturismen bredt? Så er det måske dig, vi søger til Kickstart Kulturturismen.

Ansøgningsfrist: 11. februar 2022 kl. 12

Bliv en del af et nationalt innovationsprojekt, hvor et tilrettelagt forløb støtter jer i at udvikle og teste nye, skræddersyet løsninger til udfordringer, I står overfor lige nu. Foruden vejledning fra forretningsudviklere og eksperter er der afsat et innovationsbudget på 150.000 kr. pr. forløb.

Formålet med projektet Kickstart Kulturturismen er at støtte udvalgte kulturaktører fra storbydestinationerne til at skabe løsninger, der dels styrker deres attraktivitet, og dels kan give ny viden, værktøjer og inspiration til hele kultur- og turismeerhvervet.

Kulturlivet er hårdt ramt af Covid-19-krisen. I samarbejde med udvalgte kulturaktører vil Wonderful Copenhagen, VisitAarhus, Destination Fyn og Destination Nord styrke kulturturismen gennem nye oplevelser og innovative løsninger målrettet kulturgæsten. Det kan være tiltrækning af nye målgrupper, udvikling af bæredygtige forretningsmodeller eller udvikling af nye oplevelsesformater, der skaber værdi for kulturgæsten.

Projektets innovationsforløb bliver betegnet som Kultur-Test-Labs og kan bestå af en eller flere kulturaktører, der udvikler på et (fælles) koncept. Projektet har allerede i 2021 kørt 17 Kultur-Test-Labs, hvoraf 10 fortsætter i 2022. Læs om de 17 Kultur-Test-Labs udfordringer, løsninger og erfaringer her.

Hvad får I ud af at deltage i Kickstart Kulturturismen?

 • Et tildelt disponibelt innovationsbudget på 150.000 kroner pr. forløb/Kultur-Test-Lab. Beløbet er afsat til udvikling og test af en løsning eller koncept, der udvikler jer som kulturaktør, med hjælp fra fageksperter, konsulenter og analysebureau. Beløbet må ikke anvendes på løn.
 • En valideret løsningsidé gennem co-creation med gæster og samarbejdspartnere.
 • Feedback og vejledning fra eksperter, forretningsudviklere og andre kulturpartnere.
 • Alle udgifter til f.eks. rejser, deltagelse etc. afholdes af projektet. Det gælder dog ikke jeres arbejdstimer.

Udtalelser fra tidligere deltagere:

"Vores deltagelse i Kickstart Kulturturismen har givet os mulighed for at tage fat i nogle af de ønsker og idéer, vi har haft længe. Projektet gjorde det muligt at løfte og udvikle os, på en måde vi ikke før har haft ressourcerne og tiden til. Det har været inspirerende at få adgang til ny faglighed og viden gennem den sparring og samarbejde, projektet tilbyder."

 

- Sophie Bruun, sekretariatschef i Sekretariatet for Historie og Kunst

"Det har været enormt lærerigt at være med i Kickstart Kulturturisme. Det har skærpet vores fokus på, hvordan vi måler værdien af det arbejde, vi laver. Det var bl.a. glædeligt at erfare, at dem som ikke opfatter sig selv som vante museumsgæster, tilkendegav, at vores nye initiativ Another Story gav dem en relation til kunsten. Projektet har også medvirket til, at vi har fået udbygget vores netværk i byen."

 

- Marianne Grymer Bargeman, Formidlingschef på ARoS

Hvem kan ansøge?

Kulturinstitutioner, events, teatre, museer og andre aktører i kultur- og oplevelseserhvervet, der har lyst og ressourcer til at teste konkrete løsninger. Det kan være én enkel institution eller partnerskaber mellem flere institutioner, der sammen ønsker at teste en fælles løsning. Er I flere kulturpartnere, der ønsker at søge sammen, bedes I anføre det tydeligt i én fælles ansøgning.

For at ansøge skal I udfylde dette ansøgningsskema og sende det til kultur@woco.dk inden 11. februar 2022 kl. 12.

Efter ansøgningsfristen udvælger de fire destinationsselskaber en række kulturpartnere fordelt på de fire danske storbydestinationer til at blive Kultur-Test-Lab i projektet. I forløbet som Kultur-Test-Lab er fokus udvikling gennem faglig sparring, test og analyse.

Kriterier for ansøgning og deltagelse:

 • I skal sammensætte og dedikere et arbejdsteam på minimum 2 personer, som skal afsætte både tid og ressourcer på at deltage som Kultur-Test-Lab, hvor løsningen udvikles og testes i samarbejde med jeres lokale destinationsselskab (Wonderful Copenhagen, VisitAarhus, Destination Fyn, Destination Nord) og Implement Consulting Group.
 • Der skal vælges én fast projektansvarlig pr. Kultur-Test-Lab, der varetager kommunikationen med jeres lokale destinationsselskab og Implement Consulting Group; herunder løbende møder og dialog i tiden mellem fastlagte workshops og arrangementer i projektet.
 • Projektet løber fra februar 2022 til november 2022 (se tidslinje over projektet nederst på siden). Det er et krav at alle Kultur-Test-Labs deltager i hele ovennævnte periode.
 • Alle arrangementer afholdes i tråd med sundhedsmyndighedernes gældende restriktioner i forbindelse med Covid-19 og flyttes online, hvis nødvendigt. Det er et krav, at minimum én repræsentant pr. Kultur-Test-Lab skal deltage ved fire obligatoriske arrangementer:
  • Fælles opstartscamp: 2. marts 2022
  • Inspirationsseminar: 16. marts 2022 (afholdes digitalt)
  • Innovationscamp 31. marts – 1. april 2022
  • Afsluttende Culture Summit: 24.-25. november 2022
 • I skal dele data og resultater fra jeres forløb som Kultur-Test-Lab med hele kultur- og turismeerhvervet samt byde ind med informationer om jeres organisation/virksomhed i forbindelse med formidling af projektet og jeres case.
 • Projektet er støttet af Erhvervsministeriet og hører under statsstøttereglerne, hvorfor det skal følge reglerne for De minimis støtte. De minimis betyder, at den virksomhed, der søger tilskud, over en periode på tre år, maksimalt må have modtaget op til 200.000 € i de minimis-støtte. Deltagende kulturpartnere skal derfor kunne dokumentere, at det nævnte maksimum ikke er overskredet på tidspunktet for ansøgningen. Dette sker ved at underskrive denne de minimis-erklæring.

Udvælgelse af Kultur-Test-Labs:

I udvælgelsen af kulturpartnere til projektet bliver der sigtet mod at skabe en geografisk, størrelsesmæssig og typemæssig diversitet således, at der deltager kulturpartnere fra hhv. de fire storbyer i Danmark, forskellige typer af oplevelser og i forskellige størrelser.

Idet samarbejde mellem kulturpartnere har stort potentiale, vil det i udvælgelsen blive vægtet højt, hvis to eller flere kulturpartnere ønsker at samarbejde i ét Kultur-Test-Lab om én fælles løsning. Anfør tydeligt i jeres ansøgning, hvis I er flere, der søger sammen.

En stærk opbakning og prioritering fra ledelsen er essentiel for forløbet. Det betyder at, der i udvælgelsen vil blive lagt vægt på, hvor stærk den ledelsesmæssige og organisatoriske opbakning til deltagelsen i Kickstart Kulturturismen er, og det kan derfor med fordel tilføjes i jeres ansøgning.

Ansøg om at blive Kultur-Test-Lab ved at udfylde ansøgningsskemaet og sende det til kultur@woco.dk inden 11. februar 2022 kl. 12.

I vil modtage svar på jeres ansøgning senest 25. februar 2022.

OBS: På grund af den nuværende corona-situation modtager I først svar på jeres ansøgning kort før projektets første obligatoriske arrangement: Fælles opstartscamp 2. marts 2022.

Tidslinje over Kickstart Kulturturismen 2022:

Tidslinje Kulturtestlab

Foto:Destination Nord

Kontakt:

Har I spørgsmål til ansøgningskriterier, ansøgningsskema eller andre forhold, så kontakt gerne kontaktpersonen i jeres lokale destinationsselskab:

Destination Nord:
Helle Gehrt Winther
helle@aalborgcvb.dk
6066 1085

Kickstart Kulturturismen er støttet af Erhvervsministeriet og Dansk Storbyturisme. Projektet eksekveres i et samarbejde mellem de fire destinationsselskaber i storbyerne: Wonderful Copenhagen, VisitAarhus, Destination Fyn og Destination Nord. Læs mere om projektet her.