Børn på strand

5 millioner skal genstarte nordjysk turisme

14.12.2021
Foto: Mette Johnsen

Coronapandemien har vendt turisme- og oplevelsesbranchen på hovedet, og nedlukningen af syv kommuner har sat erhvervslivet i Nordjylland under yderligere pres.

Det fik således fire nordjyske borgmestre og Destination Nord til at rette henvendelse til erhvervsminister Simon Kollerup angående en akut hjælpepakke til nordjysk turisme.

Med det klare budskab ”GENSTART Nordjylland” opfordrede Birgit Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune, Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune, Mikael Klitgaard, borgmester i Brønderslev Kommune, Karsten Nielsen, borgmester i Læsø Kommune samt bestyrelsesformand i Destination Nord Karsten Madsen og direktør i Destination Nord Tonny Skovsted Thorup ministeren til at afsætte 20 mio. kr. til en særlig turismeindsats, som skal udmøntes i et samarbejde mellem destinationsselskaberne i Nordjylland og VisitDenmark på det internationale marked. Det har nu resulteret i en håndsrækning på 5 mio. kr. til at styrke markedsføringen af Nordjylland.

- Nordjylland er blevet bragt i en særlig situation, der gør os ude af stand til at konkurrere på lige fod med resten af landet. Det kalder på en ekstraordinær indsats, der på kort og længere sigt kan bidrage til at få gæsterne tilbage og det nordjyske brand reetableret, slutter Tonny Skovsted Thorup.

Nordjylland på mediernes dagsorden

Nordjylland er på det seneste blevet nævnt adskillige gange i en negativ sammenhæng verden over som følge af mediernes massive dækning af nedlukningerne i de syv kommuner. Eksempelvis er Nordjylland og en prominent kinesisk provins blevet nævnt 476 gange i de danske medier de sidste to måneder, mens regionen fremhæves som hjemsted for dansk minkproduktion i hele 8.969 omtaler i samme periode. Nyheden har desuden spredt sig til internationale gigantmedier, hvor vi har haft den tvivlsomme ære at blive nævnt i en negativ sammenhæng hos bl.a. BBC, Washington Post, The Independent, The Guardian, Financial Times m.fl.

- Den negative værdi af en sådan omtale af Nordjylland og Danmark er astronomisk. Det er bekymrende, når alle analyser viser en klar og direkte sammenhæng mellem turisters lyst til at besøge et land/region og måden, hvorpå landet har håndteret COVID-19. Så vi føler virkelig, at nogen har trampet på vores nordjyske brand, og vi kommer til at tænke os om en ekstra gang, før vi siger ja til at tage en for holdet igen.