Salling Rooftop i Aalborg

295 millioner til landets største byer vil falde på et tørt sted i Aalborg

19.5.2021
Foto: Mette Johnsen

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en sommerpakke, der bl.a. afsætter 295 mio. kr. til at kickstarte turismeerhvervet. 

Pengene er målrettet initiativer i landets fire største byer, og det bydes velkomment i Aalborg, hvor man netop har arbejdet for et større fokus på storbyturismen, der ligesom i landets øvrige større byer har haft et hårdt 2020. 

I alt lander sommerpakken på 1,65 mia. kr. Den endelige, mere konkrete og detaljerede udmøntning af, hvordan pengene skal fordeles og anvendes, er endnu ikke på plads.  

Byerne har under COVID-19-epidemien lidt et stort tab på oplevelses-, kultur- og restaurationsområdet. I 2020 var danskernes rejseadfærd stærkt præget af epidemien, og mange søgte væk fra byerne og ud mod kysterne. Samlet set gik storbyturismen ned med 52 % på landsplan, mens kyst- og naturturismen faldt med 5 %. 

Borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen, har været en af de stemmer i debatten, som har ønsket et særligt fokus på storbyturismen i sommerpakken 2021: 

Byerne trænger til en særlig håndsrækning. Så vi er selvfølgelig glade for udmeldingen, men situationen kræver hurtig handling. Der er allerede nu langt færre turister i Aalborg, end der plejer at være på denne tid af året. Det handler om at skabe forretning og omsætning lige nu og her, og derfor er midlerne meget velkomne. Vi har haft et klart mål i samarbejde med de øvrige tre største byer om at få fokus på byerne i sommerpakken. Det er positive takter og intentioner, der nu bliver lagt frem. Nu er det vigtigt, at de intentioner også udmønter sig i praksis.  

- Erhvervet har brug for hver en krone lige nu, der kan være med til at give et boost. Vi tror på fremtiden, og Aalborg skal nok komme igen med de mange kræfter, vi lægger i at forblive top of mind, så vi fortsat er en attraktiv destination for både danske og internationale gæster. 

Direktør i Destination NORD, Tonny Skovsted Thorup, har en klar plan for, hvordan pengene skal bruges: 

- I 2020 udeblev mange internationale gæster i byerne, erhvervsturismen led et væsentligt knæk, og store dele af erhvervet var i lange perioder helt lukket eller underlagt stramme restriktioner. Det har kostet dyrt i byer som Aalborg, hvor bl.a. hotellerne har set historisk lave belægningstal. Hotelbelægningen i Aalborg gik ned med 43,8 % fra 2019 til 2020, siger han. 

Der er derfor akut behov for at stimulere efterspørgslen i forhold til Aalborg. Det handler bl.a. om at kickstarte møde og erhvervsturismen, som fylder to tredjedele af turismeomsætningen. Vi skal forstærke indsatsen for at tiltrække møder og konferencer udefra, men også få de lokale virksomheder til at bruge hoteller og mødevenues igen efter en lang periode, hvor de har holdt sig på egen matrikel. Endelig handler det også om at tiltrække de mange gæster, som vi ved søger mod kysterne i løbet af de næste måneder. Vi skal have markedsført Aalborg – såvel for en endagsudflugt som nogle overnatninger i forbindelse med kultur og eventtilbud. 

Han hæfter sig derfor også positivt ved, at der specifikt afsættes 330 mio. kr. til kulturområdet og 400 mio. kr. til særligt udsatte brancher som messer, konferencer og hoteller, ligesom der skal gives rabat på indenrigs rejser. Netop kulturen er en ”reason to go” for både kyst- og storbyturister og derfor en løftestang for at skabe mere aktivitet i hele værdikæden. 

Destination NORD har forberedt forskellige initiativer, som kan iværksættes hurtigt, enten i samarbejde med de øvrige store byer eller selvstændigt. Strategien er at anvende midlerne til at booste turismen de steder, hvor de kan gøre størst nytte.  

Omsætningen i Aalborg inden for turisme- og oplevelsesbranchen er normalt omkring 4 mia. kr. årligt og omfatter bl.a. detailhandel, restaurationer, hoteller mm. Til sammen skaber sektoren ca. 5000 jobs i Aalborg Kommune. Turister fra de store nærmarkeder Norge, Tyskland og Sverige er normalt i stort omfang med til at give ”kunder i butikken”. 


For yderligere information, kontakt venligst:  
Tonny Skovsted Thorup, Destination NORD, telefon 22 26 55 49, tonny@destination-nord.dk
Thomas Kastrup-Larsen, telefon 99 31 15 00