Børn på Hals havn

178 millioner kr. til udvikling af turisme- og oplevelsesvirksomheder

5.10.2021
Foto: Enjoy Nordjylland

Fra den 5. oktober inviteres virksomheder igen til at søge om tilskud fra Omstillingspuljen til grøn omstilling, digitalisering og kompetenceløft.

Puljen har tidligere uddelt tæt på en kvart milliard kroner til mere end 700 danske virksomheder, primært i turismebranchen og oplevelseserhvervene. Den nye bevilling fra Folketinget er på yderligere 178 millioner kr.

Støtten er særligt rettet mod virksomheder, der har været hårdt ramt af corona-krisen og ønsker at igangsætte nye udviklingsinitiativer. Formålet er, at virksomhederne kan styrke den fremtidige konkurrencekraft.

Der er fortsat fokus på at hjælpe virksomheder inden for turisme og oplevelsesøkonomi, fx konferencecentre, restauranter og hoteller.

Der kan søges fra den 5. oktober til den 28. oktober 2021. Virksomheder kan søge op til 1,5 mio. kr. afhængig af størrelse og behov. Ansøgningerne vil bl.a. blive vurderet på, om omstillingsplanen er realistisk og har et klart potentiale til at styrke virksomhedens fremtidige konkurrencekraft. Der kan ydes støtte på op til 75 % af projektudgifterne. Virksomhederne skal selv afholde minimum 25 % af udgiften kontant.

Flere virksomheder kan ansøge sammen, dog med et samlet maksimalt ansøgt beløb på 5 mio. kroner. Hver enkelt virksomhed skal dog indsende en ansøgning for sin del af det samlede projekt.

Virksomheder kan søge tilskud inden for tre forskellige kategorier:

  • Tilpasning eller omstilling af forretningsmodel (fx rådgivning om nye markeder, nye salgskanaler eller udvikling af nye løsninger eller produkter)
  • Investeringer (fx i digitale systemer, bæredygtige løsninger eller fysisk ombygning)
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere eller ledelse

Omstillingspuljen kan søges indtil den 28. oktober 2021.

Fakta om Omstillingspuljen:

Der står en bred kreds af partnere bag Omstillingspuljen, hvor landets erhvervshuse sammen med Dansk Erhverv og turismeaktørerne MeetDenmark, Danske Destinationer, Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Storbyturisme/Wonderful Copenhagen medvirker til at kvalificere arbejdet. Erhvervshus Hovedstaden er operatør på puljen.

Ansøg Omstillingspuljen her