Grenen i Skagen
Tangfisker på Læsø

Destination Nord – Vi arbejder med bæredygtighed

Foto:Vesterbrofotograferne&VisitDenmark
Hos Destination Nord har vi en ambition om at fremme og efterleve social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, herunder at arbejde med FN's 17 mål for bæredygtig udvikling. Den kontinuerlige indsats kræver, at vi løbende evaluerer vores bæredygtighedsarbejde, så vi kan fortsætte med at forbedre os og opspore nye muligheder for at gøre det bedre.

For Destination Nord som turismeorganisation, er fokus på bæredygtighed vigtigt, fordi vi gerne vil gøre en forskel ved at værne om vores miljø, klima, omgivelser og lokalsamfund. Samtidig er bæredygtighed vigtigt i forhold til tiltrækning af turister, udvikling af vores destination samt betydningsfuldt for kommunens konkurrencesituation, specielt i forhold til erhvervsturisme.

Vi fejer for egen dør, før vi forslår, at andre gør det samme. Vores arbejde med bæredygtighed starter derfor med, at vi agerer og handler bæredygtigt i vores egen organisation. Vi arbejder på, at vores adfærd, forbrug og projekter så vidt muligt afspejler vores ambitioner, holdninger og værdisæt ift. en bæredygtig turismeudvikling, hvilket vi gør i overensstemmelse med vores corporate bæredygtighedspolitik.

Vi har endvidere fokus på at skabe opmærksomhed om bæredygtighed i turismebranchen, vi deler ud vores viden og samarbejder med vores partnere og interessenter for at udvikle vores destination på bæredygtig vis.   

Vi mener, at bæredygtighed ikke skal ses som et selvstændigt arbejdsområde, men som et fundament, der skal integreres strategisk og udviklingsmæssigt i alle vores aktiviteter. Denne indsats kræver, at vores bæredygtighedsarbejde årligt måles, afrapporteres og evalueres, så vi løbende kan forbedre os og opspore nye muligheder i takt med ny viden, nye tiltag og ny teknologi.

Destination NORD er en certificeret Green Tourism Organization.

Green Tourism Organization (GTO) er et værktøj til at arbejde med bæredygtig turisme. GTO er skabt af HORESTA (den danske brancheorganisation for hoteller, restauranter og turisme) i samarbejde med Friluftsrådet for at støtte og anerkende turismedestinationer og organisationer, som yder en ekstra indsats i forhold til bæredygtighed.

For at blive certificeret vurderes Destination Nord årligt på 140 forskellige parametre for bæredygtighed og miljøaftryk.

Som en certificeret Green Tourism Organization skal Destination Nord opfylde en række omfattende miljøkrav om begrænsning af el-, vand- og varmeforbrug og anvender miljøvenlige og økologiske produkter.

Hjælpe os med at være grønne

Du kan gøre en bæredygtig indsats ved at samarbejde med Destination Nord og støtte op om vores grønne indsats.

Hvis du vil gøre mere kan du hjælpe ved at:

 • Spare på vandet
 • Drikke mere vand fra hanen og mindre kildevand på flaske
 • Slukke lys, varme og aircondition, når der ikke er behov
 • Sortere affaldet, så mest muligt kan genanvendes
 • Gå, cykle eller benytte offentlig transport, når det er muligt på destinationen

Green Tourism Organization

Se vores certificering her

Kunsten

Foto:Kunsten

Sådan arbejder vi med bæredygtighed hos Destination Nord

Indsatsområder

 • Vi agerer i overensstemmelse med organisationens bæredygtighedspolitik og indkøbspolitik.
 • Bæredygtighed skal være et integreret fokusområde i organisationens strategier.
 • Destination Nords medarbejdere bliver involveret i den bæredygtige dagsorden, for ansvarlig praksis i alle vores forretningsområder.
 • Vi opfordrer til, at mødearrangører og mødedeltagere tænker grønt og bæredygtigt når afholdes møder og events, og Destination Nord står i denne henseende til rådighed for vidensdeling, sparring og rådgivning indenfor bæredygtighed.
 • Destination Nord er medlem af GDS index (Global Destination Sustainability Index), for at få inputs og sparring fra bæredygtighedseksperter, og for at synliggøre Aalborgs bæredygtige profil internationalt.
 • Vi arbejder med FN’s mål for bæredygtig udvikling for at sikre, at vores aktiviteter har en positiv effekt på målene.
 • Destination Nord har en aktiv deltagelse i den årlige Bæredygtighedsfestival, for bl.a. at skabe opmærksomhed om bæredygtig turisme.  
 • Vi har fokus på at opretholde et sundt og rart arbejdsmiljø.
 • Vi samarbejder med Center for Grøn Omstilling, Aalborg Kommune og vores mange partnere og interessenter, hvor bæredygtighed er et indsatsområde, og hvor bæredygtig turismeudvikling er et must.

Interne tiltag i Destination Nord

 • På kontoret affaldssorteres der i 7 fraktioner, og vi har fokus på genanvendelse af produkter og materialer.
 • Destination Nord er indehaver af tre el-cykler til brug af organisationens ansatte, hvilket har minimeret kørsel med taxa og bil.
 • Der bliver rengjort med miljøcertificeret rengøringsprodukter, og rengøringspersonalet er indforstået med en miljøvenlig praksis på kontoret.
 • Vi har fokus på mad- og vandspild samt minimering af engangsplast.
 • Destination Nords computere er indstillet med dobbeltsidet print for minimering af papirforbrug, og vores papir og servietter er FSC-mærket.
 • Vi printer ved Svanemærket trykkeri.
 • Vi køber grøn strøm.