skip_to_main_content

For Destination Nord som turismeorganisation, er fokus på bæredygtighed vigtigt, fordi vi gerne vil gøre en forskel ved at værne om vores miljø, klima, omgivelser og lokalsamfund. Samtidig er bæredygtighed vigtigt i forhold til tiltrækning af turister, udvikling af vores destination samt betydningsfuldt for kommunens konkurrencesituation, specielt i forhold til erhvervsturisme.

Vi fejer for egen dør, før vi forslår at andre gør det samme. Vores arbejde med bæredygtighed starter derfor med at vi agerer og handler bæredygtigt i vores egen organisation. Vi arbejder på at vores adfærd, forbrug og projekter så vidt muligt afspejler vores ambitioner, holdninger og værdisæt ift. en bæredygtig turismeudvikling, hvilket vi gør i overensstemmelse med vores corporate bæredygtighedspolitik.

Vi har endvidere fokus på at skabe opmærksomhed om bæredygtighed i turismebranchen, vi deler ud vores viden og samarbejder med vores partnere og interessenter for at udvikle vores destination på bæredygtig vis.   

Vi mener at bæredygtighed ikke skal ses som et selvstændigt arbejdsområde, men som et fundament der skal integreres strategisk og udviklingsmæssigt i alle vores aktiviteter. Denne indsats kræver, at vores bæredygtighedsarbejde årligt måles, afrapporteres og evalueres, så vi løbende kan forbedre os og opspore nye muligheder i takt med ny viden, nye tiltag og ny teknologi.

Kunsten

Sådan arbejder vi med bæredygtighed hos Destination Nord

Indsatsområder

 • Vi agerer i overensstemmelse med organisationens bæredygtighedspolitik og indkøbspolitik.
 • Bæredygtighed skal være et integreret fokusområde i organisationens strategier.
 • Destination Nords medarbejdere bliver involveret i den bæredygtige dagsorden, for ansvarlig praksis i alle vores forretningsområder.
 • Vi opfordrer til at mødearrangører og mødedeltagere tænker grønt og bæredygtigt når afholdes møder og events, og Destination Nord står i denne henseende til rådighed for vidensdeling, sparring og rådgivning indenfor bæredygtighed.
 • Destination Nord er medlem af GDS index (Global Destination Sustainability Index), for at få inputs og sparring fra bæredygtighedseksperter, og for at synliggøre Aalborgs bæredygtige profil internationalt.
 • Vi arbejder med FN’s mål for bæredygtig udvikling, for at sikre, at vore aktiviteter har en positiv effekt på målene.
 • Destination Nord har en aktiv deltagelse i den årlige Bæredygtighedsfestival, for bl.a. at skabe opmærksomhed om bæredygtig turisme.  
 • Vi har fokus på at opretholde et sundt og rart arbejdsmiljø.
 • Vi samarbejder med Center for Grøn Omstilling, Aalborg Kommune og vores mange partnere og interessenter, hvor bæredygtighed er et indsatsområde og hvor bæredygtig turismeudvikling er et must.

Interne tiltag i Destination Nord

 • På kontoret affaldssorteres der i 7 fraktioner, og vi har fokus på genanvendelse af produkter og materialer.
 • Destination Nord er indehaver af tre el-cykler til brug af organisationens ansatte, hvilket har minimeret kørsel med taxa og bil.
 • Der bliver rengjort med miljøcertificeret rengøringsprodukter, og rengøringspersonalet er indforstået med en miljøvenlig praksis på kontoret.
 • Vi har fokus på mad- og vandspild, og minimering af engangsplast.
 • Destination Nords computere er indstillet med dobbeltsidet print for minimering af papirforbrug, og vores papir og servietter er FSC-mærket.
 • Vi printer ved Svanemærket trykkeri.
 • Vi køber grøn strøm.