Aalborg Convention Bureau
Kulturbroen i Aalborg

Tæt samarbejde med uddannelser i Nordjylland

Foto: Enjoy Nordjylland

Skab forbindelser til et internationalt anerkendt og stærkt uddannelsesmiljø, der er med til at tiltrække både studerende og undervisere fra nær og fjern. Både AAU og UCN markerer sig særligt ved at samarbejde med hinanden og erhvervslivet samt at dele ud af specialistviden.

Aalborg Convention Bureau har et meget tæt samarbejde med både uddannelses- og forskningsmiljøet, da der bliver afholdt mange møder og konferencer i Nordjylland med fokus på viden, forskning, innovation og undervisning. Relationerne er baseret på vores omfattende praktiske viden om at afholde store begivenheder, og deres faglige kompetencer inden for mange fagområder som ingeniørvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora, sundhedsvidenskab med videre.
Kildeparken

Foto:Destination NORD

AAU - Create

Foto:Michael Damsgaard

Nem adgang til viden

Den nordiske tilgang til viden er kendetegnet ved åbenhed, tillid og fortrolighed, og den er udpræget i Nordjylland, hvor fagkundskaben gerne bliver delt imellem mennesker for at gøre størst mulig gavn. Særligt samarbejdsformen i grupper og med tætte bånd til erhvervslivet er blevet et varemærke for AAU, og det har vist sig at være en effektiv måde at skabe gode og virkelighedsnære forbindelser mellem teoretisk og praktisk læring.

En opgørelse fra Clarivate Analytics i 2022 placerer syv forskere fra Aalborg Universitet på listen over de mest citerede i forskningsverdenen i videnskabelige publikationer verden over. Det vidner både om tyngden af deres viden, men også om deres villighed til at dele flittigt ud den og dermed gøre sig indflydelsesrige og tilgængelige.

Mette Dam, Project Manager

Virksomheder udvikler fremtiden

I Nordjylland finder du også en stor koncentration af videnstunge virksomheder, hvor mange udspringer af den viden og de ressourcer, der er dannet på uddannelsesinstitutionerne, eller i hvert fald har de gavn af de mennesker, der har taget deres uddannelse i det nordjyske. Mange af virksomhederne er også meget interesserede i og optaget af, at den viden de har den virkelig kommer i spil – både i samarbejder med andre virksomheder og forskningsmiljøer. Derfor arrangerer de selv møder og konferencer, hvor de trækker folk til Nordjylland, eller også bidrager de til indholdsdelen.

Gør brug af vores netværk

Hos Aalborg Convention Bureau kan vi pege på stærke, spændende, inspirerende og anerkendte ressourcer fra universitetet, hospitalet, virksomheder med videre, som kan berige deltagerne med indsigt og viden.