Sæby kirke

Sæbys Historie

Foto: Kjetil Løite

Oplev rejsen gennem tidens gang og udforsk vigtige begivenheder i Sæbys historie. Denne tidslinje viser de øjeblikke, der har været med til at forme og udvikle Sæby.

1450 ca. - Den første kirke

Der opføres en lille kirke i fiskerlejet ved Sæby å's udmunding i Kattegat.

1462 - Byggeri af kloster påbegyndes

I 1462 overdrog Jacob Friis, biskop i Børglum Stift den lille sognekirke i Sæby og en grund til munke af karmeliterordenen, der her opførte et kloster, hvoraf kun kirken står tilbage.

1524 - Byen tildeles købstadsprivilegier

D. 10. august 1524 tildeler Frederik d. I privilegier til købstaden Sæby, men byens rettigheder tilfalder ikke kongen selv, men biskoppen i Børglum Stift, Stygge Krumpen.

1525 - Der oprettes en byret

Købstaden har sin egen jurisdiktion, retskreds, og Stygge Krumpen udsteder byens love.

1536 - Reformationen

Klostret og det katolske bispedømme nedlægges, og byen bliver en kgl. privilegeret købstad.

1565 - Det Gamle Hospital stiftes

Eller Mogens Juels Hospital, som det også kaldes efter stifteren, der i 1565 oprettede den stiftelse, der efter reformationen tog sig af byens fattige. Stiftelsen eksisterer stadig og driver stadig huset som udlejning til ældre borgere fra Sæby. Dog nu ikke længere med otte beboere i samme hus.

1567 - Otto Rud får flyttet store dele af Sæby sogn til Volstrup sogn og Sæbygård Birketing

Sognegrænserne rykkes, således at købstadssognet reduceres. Sognegrænsen kommer til at gå ved byens vestlige udkant, for enden af Vestergade. Dette gav komplikationer, da byen i 1900-tallet voksede over grænsen, og nogle af byens indbyggere hørte til det ene sogne- og skoledistrikt, mens andre hørte til det andet.

1621 - Johanne Pedersdatter brændes som heks

Johanne Pedersdatter fra Volstrup blev beskyldt for med trolddomskunster at have kastet ulykke over flere borgere, herunder præsten i Volstrup. Både ved by og landstinget blev hun dømt skyldig og blev brændt på bålet.

1624 - Hans Grams Gaard opføres

 

1627 - Sæby besættes af Wallensteins tropper under Trediveårskrigen

 

1646 - Sæby foreslås nedlagt

I Landkommissærernes Forsvarsbetænkning i 1646 foreslås det at nedlægge købstæderne Sæby og Hjørring og flytte indbyggerne til Hals, hvor man påtænker at opføre en fæstningsby.

1681 - Toldstedet flyttes til Fladstrand

I 1681 var havneforholdene i Sæby så dårlige, at stort set al handel foregik fra Fladstrand (senere Frederikshavn), hvor sejladsforholdene var bedre. Det var ulovlig handel, da Sæby havde privilegier på handel i området. I stedet for at forbedre havneforholdene, var det lettere at flytte toldstedet fra købstaden Sæby til fiskerlejet Fladstrand.

1801 - Rådhuset på Klostertorvet reduceres

Siden middelalderen havde byens rådhus ligget for enden af klostertorvet. Den gang en toetagers bygning med blyindfattede ruder og tegltag. Men den faldt sammen på grund af dårlig stand. I 1710 opførtes en ny bygning på stedet, der i 1801 delvis blev revet ned, hvorved kun halvdelen bevaredes som rådhus. Rådhusets forfald afspejler byens forfald og nedgang.

1839 - Den første folkevalgte borgerrepræsentation afholder sit første møde

 

1849 - Kunstmaler P. C. Skovgaard kommer til Sæby

P. C. Skovgaard malede i Sæbygård skov og efter ham fulgte resten af århundredet en lang række kunstnere, der fandt motiver i Sæby og omegn og gjorde byen kendt for dens skønhed og idyl.

1855 - Sæby Borgerforening oprettes

 

1879 - Åen føres uden om havnen

Havnens dårlige besejlingsforhold havde i århundreder været et problem for byen og dens handel. Havnen, der lå i åens udløb sandede til og fyldtes af mudder fra åen. I 1979 byggedes en dæmning over åen, så havn og å blev adskilt, og byen igen fik en sejlbar havn.

1883 - Jernkilden opdages

Ved gravning på byens teglværk stødte man på en vandrig kilde, der viste sig at indeholde et højt antal mineraler. På stedet opførtes en pavillon og den helsebringende kilde lokkede mange syge og helsesøgende gæster til Sæby.

1887 - Henrik Ibsen besøgte Sæby

 

1891 - Herman Bang kommer til byen

Efter Henrik Ibsens og kunstmalerne besøg i Sæby fulgte en lang række forfattere byen. Herman Bang kom her ofte og boede altid på Clasens Hotel, som han skildrede i romanen Sommerglæder.

1899 - Jernbane indvies, Posthus, Telegrafstation og Toldkammer opføres

Da jernbanen endelig kom til Sæby blev transporten til byen væsentligt lettere, både for byens turister og handlende. Banen betød en ny opblomstring, og et nyt kvarter opstod omkring stationen.

1902 - Sæby Turistforening stiftet

I Sæby så man hurtigt potentialet i at tiltrække turister. Byens kendte malere og forfattere samt den helsebringende Jernkilde havde bragt mange sommergæster til byen, der i 1902 stiftede regionens første turistforening for at fremme turismen og markedsføre byen.

1906 - Sæby Handelsstandsforening oprettes

 

1909 - Sæby Folkeblad udsendes første gang

 

1911 - Østvendsyssel Andels-Svineslagteri etableres

 

1909-1911 - Havnen udvides

I 1911 blev der foretaget en stor havneudvidelse, så større dampskibe kunne anløbe byen, ligesom der blev plads til den voksende fiskeflåde, der kom til at præge Sæby op gennem 1900-tallet.

1919 - Det første Sæby Søbad opføres ved Sæby nordstrand

 

1919 - P. Lund bliver byens første folkevalgte borgmester

 

1919 - Østvendsyssel Museum oprettes, i dag Nordjyllands Kystmuseum

 

1927 - Sæby paketfart oprettes med fast skibsforbindelse ugentligt til København

 

1944-45 - Sæby Fiskeindustri

Den første fiskeindustri opføres på Sæby havn.

1970 - Kommunalreformen

Sæby kommune sammenlægges med Albæk, Skæve, Hørby, Torslev, Volstrup og halvdelen af Understed-Karups gamle sognekommuner.

1971 - Det ny rådhus tages i brug

Efter kommunesammenlægningerne var der behov for et større rådhus, og der blev besluttet at bygge et nyt moderne rådhus vest for byen.

1984 - Dansk Folkeferie ombygger Sæby Søbad og opfører ferielejligheder

 

1993 - Nordjyllandshallen opføres

I forbindelse med I. F. Skjolds baner og klubhus opførtes en ny idrætshal.

2000 - Motorvejen kommer til Sæby

 

2001 - Fruen fra Havet

Sæby ny vartegn, den 6,85 meter høje betonskulptur, Fruen fra Havet opføres på Sæby havn i anledning af at Sæby er årets kulturkommune. 950 børn fra kommunen bidrog ved at lave kakler af keramik og glas, der blev sat op på skulpturen.

2005 - City Vest

Med opførelsen af Sæby Storkøb i byens vestlige udkant i 1976 rykkede handelslivet endnu engang mod vest. I 2005 opførtes butikscentret, og flere supermarkeder fulgte i det handelsområde, der kaldes City Vest.

2005 - Kulturhuset manegen med musikskole indvies

 

2007 - Kommunalreformen

Sæby kommune lægges sammen med Frederikshavn og Skagen kommune.

2021 - Sæby Spektrum

En stor udvidelse af Sæby Fritidscenter og idrætshaller indvies under det nye navn Sæby Spektrum.

2022 - Stor havneudvidelse indvies

 

Sæby Havn

Vend tilbage til hovedsiden

Foto: Destination Nord