Vor Frue Kirke

Besøk de «syv vidunderne» i Aalborg

Foto: Lasse Bruhn / Koebenhavnsk

Skal du en tur til Aalborg, bør du helt klart unne deg selv en særdeles interessant byvandring i byen som er spekket med vakre, spennende og historiske bygg. Bli med på guidet tur rundt i sentrum av byen.

De syv vidunderne kunne man kanskje fristes til å si? I alle fall i Aalborg-sammenheng er de syv følgende omtalte byggene særdeles vakre og historisk spennende. Og så ligger de alle sentralt i Aalborg slik at du kan planlegge en liten tur hvor du kan gå på beina rundt og se dem alle.

Se kart over Aalborg sentrum her

Jørgen Olufsens gård

På Østerågade rett ved Nytorv ligger den vakre kjøpmannsgården i bindingsverkstil, Jørgen Olufsens gård, som er oppført i 1616 av Aalborgs daværende ordfører, Jørgen Olufsen. Han var i halvbror til Jens Bang som oppførte Jens Bangs Stenhus, og Jørgen Olufsens gård regnes som en av Danmarks best bevarte kjøpmannsgårder fra renessansetiden.

Jens Bangs Stenhus, det gamle rådhus og Budolfi Kirke

Foto:Enjoy Nordjylland

Jens Bangs Stenhus

Jens Bangs Stenhus fra 1624 er et av de best bevarte husene fra Christian 4. tid. Det ble oppført av Jens Bang som var en av de rikeste storkjøpmennene i Aalborg, og er bygget i flammende, mørkerøde munkestein. På den tiden var de fleste hus bindingsverkshus (og altså ikke bygget av stein) med gavlen ut mot gaten, og Jens Bangs hus var i den henseende annerledes og mer eksklusivt. Huset var nemlig også markant større enn de fleste andre husene på den tiden, og samtidig vendte fasaden ut mot hovedgaten. Jens Bangs Stenhus er dessuten inspirert av den nederlandske renessansestilen.

Aalborg Rådhus

Aalborg Rådhus er et vakkert bygg fra 1762 oppført i sen-barokk stil. Rådhuset ligger sentralt i Aalborg sentrum på Gammeltorv, og dannet frem til 1912 rammen om Aalborg kommunes administrasjon. I dag benyttes rådhuset blant annet til borgerlige vielser. Det historiske rådhuset kan skryte av å være det minste av sitt slag i landet – målt i forhold til antall innbyggere i byen. Og over inngangsdøren ses kong Frederik V´s valgspråk "Prudentia et Constantia" som betyr «Klokskap og vedholdenhet».

Budolfi kirke

Budolfi kirke er regionens domkirke, og oppkalt etter den engelske helgenen St. Botholphus. Allerede rundt år 1000 lå det en trekirke på stedet, og siden kom det en romansk kirke til på 1100-1200-tallet. På slutten av 1300-tallet ble kirken utvidet, og bygget i gotisk stil med gule munkestein. I 1899-1900 ble sakristiet tilføyet ved en stor renovering, og senest i 1942-43 ble kirken utvidet med kor og kapellbygning. Selve spiret er oppført i 1779, og har siden da stått som Aalborgs absolutte vartegn.

Aalborg Kloster

Foto:Destination NORD

Aalborg Kloster

Aalborg Kloster kan dateres tilbake til 1431 hvor den velstående Maren Hemmings skjenket tomten slik at det kunne opprettes et helligånds-hus hvor fattige og syke kunne få hjelp. De nåværende byggene er fra 1434, men er renovert og bygget om flere ganger siden – men med respekt for husets «ånd», slik at klosteret i dag er en av Danmarks best bevarte med blant annet kalkmalerier fra 1500-tallet. I tillegg til at Aalborg Kloster har vært tilholdssted for nonner og munker, har det rommet så forskjellige ting som katedralskole, sykehus, latinskole samt motstandsgruppen fra 2. verdenskrig, Churchill-klubben. I dag benyttes klosteret til blant annet eldreboliger, rundvisninger og arrangementer.

Hjelmerstald i Aalborg

Foto:Lasse Bruun

Hjelmerstald

Pittoreske Hjelmerstald i hjertet av Aalborg kan dateres tilbake til midten av 1700-tallet – og var opprinnelig, som navnet tilsier, egentlig en hestestall. Området, som lå i det som den gangen var Aalborgs sørlige utkant, ble bygget til byens mange hester. I dag er vinkelgaten Hjelmerstald en del av Aalborg sentrum som ligger som en sidegate til gågaten Algade. De små, eventyrlige, fargerike og særdeles vakre gamle hus er et forbilde for by-bevaring, og er i dag et svært attraktivt beboelsesområde hvor det er vanskelig å ikke titte inn gjennom vinduene.

Aalborghus Slot

Foto:Presse

Aalborghus Slott

Aalborghus er et bindingsverksslott som ligger i vakre, grønne omgivelser nær havnefronten i Aalborg. Slottet ble oppført av Christian 3. i årene 1539 til 1555, og er Danmarks eneste bevarte regnskapsslott – hovedsete for kongens lensmenn i Nordjylland. Hele året rundt kan besøkende gå tur gjennom slottsparken og se Aalborghus utefra. I sommerhalvåret er det i tillegg mulig å besøke fangehullet og kasemattene – en stor kontrast til det ellers idylliske anlegget med vollgraver og flott beplantning.

Digital byvandring

Ønsker du å bli guidet rundt i Aalborg via mobilen din, kan du laste ned appen StoryHunt – og få tilgang på en rekke gratis byvandringer – blant annet «Det historiske Aalborg», «Aalborg i barnehøyde» og «Aalborgs gatekunst».

Les også: Opplev mer i «Den lille storby» Aalborg