Sommerhuse i klitomgivelser

Destination NORD Bæredygtighedsstrategi

Foto: Mette Johnsen

Vores nye bæredygtighedsstrategi er en integreret del af vores destinationsstrategi (2024-2030). Med en mere holistisk tilgang til bæredygtig turismeudvikling præsenterer strategien vores ambition om at bruge turismens værdiskabelse til at fremme velfærd, og en bæredygtig fremtid.