Hører du...

På trappetrinene fra den gamle Værkergrund ned mod Rådhus Alle, er indhugget et digt af forfatteren Carl Scharnberg kaldet "Hører du...". Hans baggrund som ”arbejderklassens digter” og ”den røde digter fra Vrå” går fint i tråd med, at grunden tidligere har huset byens gasværk.  

Frederikshavn Poesipark er inspireret af Larvik, der er venskabsby. Her har man gennem flere år skabt poesi i bybilledet, som det nu også er sket i Frederikshavn.