Fergemann Tid

”Fergemann Tid” granitsten med uddrag af et digt af Herman Wildenwey. Granitstenen er en gave til Poesiparken Frederikshavn og blev givet ved åbningen i november 2017.

Frederikshavn Poesipark er inspireret af Larvik, der er venskabsby. Her har man gennem flere år skabt poesi i bybilledet, som det nu også er sket i Frederikshavn.