Gå til indhold
Sæby SUP boards

Udbud: Projekt Stærke oplevelsesprofiler med international attraktionskraft

Foto: Peter Jørgensen

Der anmodes om tilbud på konsulentbistand til projekt: ”Stærke oplevelsesprofiler med international attraktionskraft”.

Baggrund og formål

Baggrunden for projekt "Stærke oplevelsesprofiler med international attraktionskraft" skal findes i tre centrale udfordringer:

 • Et behov for at styrke arbejdet med bæredygtig turismeudvikling i Destination NORD
 • Et behov for udvikling af stærke, attraktive og bæredygtige oplevelsesprofiler
 • Et behov for at gøre en særlig indsats for at tiltrække internationale feriegæster post Corona

Bæredygtig turismeudvikling forstås i denne sammenhæng i bred forstand, således at der arbejdes for at skabe et økonomisk sundt grundlag for turismeerhvervet, som eksisterer i balance med det omkringliggende lokalsamfund, hvor sæsonerne udnyttes fuldt ud og der skabes turismeomsætning på andre tidspunkter af året end i sommersæsonen.

Formålet med projektet er at styrke udviklingen af bæredygtig turisme i Aalborg, Frederikshavn, Brønderslev og Læsø Kommuner gennem målrettet udvikling af fire oplevelsesprofiler og tilhørende produkter. Arbejdet med oplevelsesprofilerne skal styrke den stedbundne, lokale oplevelsesudvikling med afsæt i lokale styrker og ressourcer og stedbundne potentialer. Turismevirksomheder skal i den forbindelse inddrages og inviteres til nye produkt- og eventsamarbejder, der understøtter oplevelsesprofilerne og som samtidig styrker den bæredygtige turisme ved at inspirere virksomhederne til at implementere grønne løsninger, forlænge sæsonen og sprede turismeudviklingen til steder med uudnyttet turismekapacitet.

Oplevelsesprofilerne vil have fokus på hver af de udvalgte destinationers udfordringer og potentialer:

 • Aalborg: Mangler en klar profil med tilbud målrettet ferieturister både sommer og vinter.
 • Frederikshavn: Mangler en turismeprofil og kritisk masse med oplevelsestilbud til danske og internationale turister.
 • Læsø: Har brug for bedre integration i den samlede destination og en turismeplan som understøtter arbejdet med at blive optaget på UNESCOs Verdensarvsliste.
 • Brønderslev: Mangler reason-to-go og en turistmæssig profil omkring bæredygtige oplevelser, som er lokalt forankret og som øger antallet af danske endags- og overnattende ferieturister i Brønderslev Kommune.
Heste på Læsø

Foto:Vesterbrofotograferne

Opgaveløsning:

Udvikling af stærke individuelle oplevelsesprofiler for Aalborg by, Frederikshavn by, et udvalgt område i Brønderslev Kommune og Læsø.

Hovedaktiviteter:

 • Afholdelse af workshops med fokus på bæredygtighed og udvikling af events og aktiviteter for udvalgte turismeaktører.
 • Udarbejdelse af fire oplevelsesprofiler med tilhørende produkter og oplevelsestilbud.

Behandling af indkomne tilbud og tidsplan

 • Udbuddet er er annonceret på www.enjoynordjylland.dk den 19. september 2022.
 • Deadline for aflevering af tilbud og anden dokumentation er den 14. oktober kl. 12.00. Tilbud sendes elektronisk som pdf til Destination Nord til Anne-Grethe Kramme pr. mail på agkr@destination-nord.dk.
 • Indkomne tilbud behandles fortroligt.
 • Sidste frist for indgivelse af evt. spørgsmål: Den 10. oktober.
 • Evt. møde med udvalgte tilbudsgivere i forbindelse med udvælgelsesprocessen vil finde sted i uge 42.
 • Meddelelse om tilbud er antaget eller forkastet senest i uge 43.
 • Aftale træder i kraft i uge 44.
 • Opstartsmøde i uge 45.
 • Opgaven igangsættes i ultimo 2022 og afsluttes efter aftale, senest d. 31.05.2023.
 • Tildeling af opgaven sker på baggrund af en samlet vurdering af parametrene i ønskerne til indhold i tilbud, både hvad der er økonomisk mest fordelagtigt samt tilbudsgiveres egnethed for projektet.

Organisering

 • Opgaven forventes løst i tæt samarbejde med Destination Nord, de fire ejerkommuner, Dansk Kyst og Naturturisme og relevante partnere.

Økonomisk ramme

Der er afsat en beløbsramme på maksimum kr. 350.000 DKK ekskl. moms, inklusive alle omkostninger som er forbundet med konsulentydelsen.

Tilbudsgiverens eventuelle omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af tilbuddet samt dokumentationer er ordregiveren uvedkommende.

Ønsker til tilbud

Tilbudsgiver skal i tilbuddet redegøre for blandt andet:

 • Proces – tilgang og metode, herunder evt. inddragelsestilgang
 • Dokumentation for tidligere relevante erfaringer/opgaver
 • Timepris
 • Bemanding
 • Dokumentation af fire oplevelsesprofiler
 • Dokumentation af nye produkter og oplevelsestilbud

Format for afrapportering skal følge Destination Nords standardskabeloner.

Ordregiver:

Destination NORD
Kjellerups Torv 5, niveau 13
9000 Aalborg
CVR nr.: 41813032

Profilbillede af Anne Grethe Kramme
Kontaktperson

Business Development Manager

agkr@destination-nord.dk

Mobil:+45 25200461

Projektet ”Stærke oplevelsesprofiler med international attraktionskraft” Er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Mød os her: